Domů

 hz-logo-web.jpg

Ocelářská unie a.s.

Ocelářská unie a.s. sdružuje podniky v České republice a na Slovensku. Jejími členy jsou hlavní české a slovenské ocelářské podniky a podniky, jejichž činnost s ocelářstvím bezprostředně souvisí. Členství v Ocelářské unii vyjadřuje potřebu kooperace podniků v éře globální ekonominky.

 hz2.png

Hlavní funkce společnosti

Prezentace a podpora zájmu členů
Působit jako platforma pro výměnu informací mezi členy
Sbírat, zpracovávat, analyzovat a předávat informace z ocelářského průmyslu zákazníkům, institucím a administrativě
Zprostředkování kontaktů se zahraničními asociacemi a komorami

hz1.png

Český a Slovenský ocelářský průmysl

Ocelářství je tradičním těžištěm českého a slovenského těžkého průmyslu. Během doby prokázal své pevné a kvalitní základy v prostředí transformace státem řízené ekonomiky do tržního hospodářství a obstál v tržní konkurenci posledních let.

Obsah této prezentace

Na těchto stránkách najdete podrobné informace o unii a jejích členech, odkazy na další zdroje, informace a novinky z oboru.

Aktuality

 
5.10.2017 Hutní výroby - srpen

Porovnání měsíčních a postupných hutních výrob r. 2016-2017. přečíst článek

24.8.2017 Hutní výroby - červenec

Porovnání měsíčních a postupných hutních výrob r. 2016-2017. přečíst článek

20.7.2017 Hutní výroby - červen

Porovnání měsíčních a postupných hutních výrob r. 2016-2017. přečíst článek

6.6.2017 Transformace Hutnictví železa a.s. na Ocelářskou unii a.s.

Dne 31.5.2017 došlo na zasedání valné hromady Hutnictví železa, a.s. k transformaci na nový subjekt, Ocelářskou unii a.s.
Dosavadní duální systém řízení, kdy byla společnost řízena představenstvem a dozorčí radou, se změnil na nový, monistický systém se správní radou.

Ta byla valnou hromadou společnosti zvolena na dobu 5 let ve složení:
Jan Czudek (Třinecké železárny)
Ashok Patil (ArcelorMittal Ostrava)
Ing. Dmitrij Ščuka (Vítkovice Steel)
Peter Zima (US Steel Košice)
Prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. (VŠB-TU Ostrava)
František Červenka (Šroubárna Kyjov)
Daniel Urban (ArcelorMittal Ostrava)
  
Jan Czudek byl následně zvolen do funkce předsedy správní rady Ocelářská unie, a.s. a  Jan Rafaj (ArcelorMittal Ostrava) byl jmenován statutárním ředitelem společnosti.
Ocelářská unie, a.s. navazuje na čtvrtstoletí fungování Hutnictví železa, a.s. a bude pokračovat v zastupování zájmů českého a slovenského ocelářství.
Ocelářská unie, a.s. si klade za cíl poskytovat aktuální a relevantní informace z ocelářského odvětví svým členům a také spolupracovat s mezinárodními organizacemi, veřejnou správou, jinými odvětvovými sdruženími i širší veřejností.

přečíst článek

20.4.2017 Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva o činnosti za rok 2016. přečíst článek