Hlavní úkoly a cíle

Jádrem poslání společnosti (svazu) zůstává prezentování hospodářských zájmů odvětví a vystupovat v jejich prosazování jako representant odvětví, což v praxi znamená shromažďovat, zpracovávat a analyzovat pro to potřebné informace, projednávat je s členy a presentovat z toho vyplynuvší konkrétní požadavky účelnou formou státní správě i zahraničním institucím. Z pověření akcionářů budou trvale a tudíž rutinně vykonávány některé další činnosti správně administrativního charakteru jako je výkaznictví směrem k ČSÚ a zahraničním partnerům, zejména EK OSN v Ženevě, Euroferu a WSA. Je samozřejmé, že je při tom ekonomické využít specialisty společnosti také k odborným službám pro své členy.

Aktuálním souborem úkolů jsou úkoly spojené s přidružením k EU.

Ocelářská unie > O nás > Hlavní úkoly a cíle