Marketing a Public Relations

Cílové skupiny

Přejeme-li si dosáhnout růstu uplatnění oceli, je nutným prvním krokem zřetelné zaměření na zákazníka a na pro uživatele příznivý program komunikace se zákazníky a potenciálními zákazníky. A to je ve skutečnosti pouze část této záležitosti.

 • Za prvé, ve velkých organizacích zákazníků jsou rozhodnutí přijímána sítí technických a finančních pracovníků, pracovníků nákupu a často marketingových pracovníků. Takže komunikace se zákazníky od nás vyžaduje obrátit se na všechny tyto oblasti.
 • Za druhé, lidé, kteří jsou zapojeni do těchto rozhodnutí jsou individualitami stejně jako součástí společnosti. Protože jde o individuality, jsou jejich názory, pocity a předsudky ovlivněny širokou řadou faktorů - jejich výchovou, rodinami a dětmi, každodenními nákupy pro domácnost. Navíc jsou neustále ovlivňovány sdělovacími prostředky.
 • Za třetí, ve většině případů přímí zákazníci ocelářského průmyslu nejsou ve skutečnostmi lidmi, kteří rozhodují, zda daný projekt bude konstruován z oceli, hliníku, betonu, plastické hmoty nebo skla. Toto je samozřejmé v případě velkoskladů a lidí přijímajících rozhodnutí o konstrukci, jako jsou architekti a konzultační inženýři. Při balení jsou klíčovými maloobchodníci a plnírny a ti jsou naopak ovlivňováni veřejností. Výrobci automobilů usilující o diferenciaci svých výrobků často používají k lákání spotřebitele konkurenčních materiálů, zejména hliníku, aby umístili svůj výrobek na trhu.

Pro ocelářský průmysl je úkolem komunikace začít s prováděním rozhodného vstupu ve všech těchto kritických stádiích. Není pravděpodobné, že bychom si mohli dovolit trvalý program zacílený na nejširší veřejnost, ale koordinovaná poselství k tvůrcům veřejného mínění přivedou veřejnost blíže našemu odvětví. Musíme proto začít využívat zdroje dostupné IISI a jeho členům k nasměrování našeho úsilí na:

 1. Naše přímé zákazníky - uživatele a velkoobchodníky.
 2. Stávající projektanty a specifikátory v různých tržních sektorech (stavebnictví, automobilový průmysl, obaly atd.).
 3. Učitele na školách a universitách učících mládež, která se stane projektanty a specifikátory, budoucími zaměstnanci a spotřebiteli našich výrobků.
 4. Sdělovací prostředky - novináře, TV a rozhlas.
 5. To, co píší a programy, které dělají, má zásadní vliv na ostatní články řetězu.
 6. Národní a místní vlády, které určují ekonomické a legislativní prostředí, ve kterém všichni z nás působí.
 7. Finanční analytiky, instituce a akcionáře, kteří ovlivňují finanční zdroje dostupné výrobcům oceli.

Propagace oceli coby moderního materiálu

Potřebujeme sdělit poselství o oceli jako o materiálu a o samotném ocelářském průmyslu, které musí být předáno celým členstvem WSA. Až tato poselství budou identifikována a odsouhlasena musí specifický způsob jejich vyjádření vyhovovat místním kulturním, ekonomickým a průmyslovým požadavkům z každé regionální oblasti světa. Tento úkol musí nevyhnutelně být ponechán členům WSA nebo asociacím v regionech. Ale poselství potřebují mít své priority a být koordinována časově a na teritoriálních trzích.

Nicméně v hlavních rysech těmito poselstvími jsou:

 • ocel je moderní, mnohostranně použitelný, neustále se vyvíjející materiál
 • ve většině aplikací by ocel měla být výběrovým materiálem
 • ocelářský průmysl přiznává svoji odpovědnost za životní prostředí a ocel je nejvíce recyklovaným materiálem na světě
 • ocel má velmi silné pozitivní hodnocení z hlediska životního prostředí (např. energie) - mnohem lepší než mnohé konkurenční materiály
 • ocel je všude - není-li objekt zhotoven z oceli, je téměř jisté, že se ocel požaduje k výrobě strojů, které objekt vyrábějí a pak transportují k uživateli
 • ocelářský průmysl je ohleduplný a je vynikajícím místem pro práci.
Ocelářská unie > O nás > Marketing a PR