Novinky

 

 

 


12.9.2017 Setkání zástupců evropských ocelářských asociací

V pátek 8.9. se v Madridu na jednání pořádaném španělskou asociací UNESID, která sdružuje tamní výrobce oceli, setkali představitelé hlavních evropských ocelářských asociací. Evropskou asociaci EUROFER zastupoval Axel Eggert, ředitel pro vnější vztahy. Za Ocelářskou unii se zúčastnil Daniel Urban, člen správní rady unie. více

13.6.2017 Konference "Budoucnost ocelářství v Česku"

  více

6.6.2017 Transformace Hutnictví železa a.s. na Ocelářskou unii a.s.

Dne 31.5.2017 došlo na zasedání valné hromady Hutnictví železa, a.s. k transformaci na nový subjekt, Ocelářskou unii a.s.
Dosavadní duální systém řízení, kdy byla společnost řízena představenstvem a dozorčí radou, se změnil na nový, monistický systém se správní radou.

Ta byla valnou hromadou společnosti zvolena na dobu 5 let ve složení:
Jan Czudek (Třinecké železárny)
Ashok Patil (ArcelorMittal Ostrava)
Ing. Dmitrij Ščuka (Vítkovice Steel)
Peter Zima (US Steel Košice)
Prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. (VŠB-TU Ostrava)
František Červenka (Šroubárna Kyjov)
Daniel Urban (ArcelorMittal Ostrava)
  
Jan Czudek byl následně zvolen do funkce předsedy správní rady Ocelářská unie, a.s. a  Jan Rafaj (ArcelorMittal Ostrava) byl jmenován statutárním ředitelem společnosti.
Ocelářská unie, a.s. navazuje na čtvrtstoletí fungování Hutnictví železa, a.s. a bude pokračovat v zastupování zájmů českého a slovenského ocelářství.
Ocelářská unie, a.s. si klade za cíl poskytovat aktuální a relevantní informace z ocelářského odvětví svým členům a také spolupracovat s mezinárodními organizacemi, veřejnou správou, jinými odvětvovými sdruženími i širší veřejností.

více

20.4.2017 Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva o činnosti za rok 2016. více