Novinky

 

 

 


16.1.2018 Oznámení o přeměně zaknihovaných akcií

Oznámení o přeměně zaknihovaných akcií na jméno na akcie listinné podle ustanovení § 536 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku více

6.12.2017 Návrh akcionáře

Návrh akcionáře ArcelorMittal Ostrava na Valnou hromadu společnosti dne 13.12.2017 v Třinci. více

16.11.2017 Reforma obchodování s emisními povolenkami

Reforma obchodování s emisními povolenkami v EU po roce 2020 zůstala na půl cesty

Praha, 9. listopadu 2017 – Evropské instituce po dvou letech došly k dohodě o podobě obchodování s povolenkami po roce 2020. Evropský parlament, Rada a Komise našly na včerejším a dnešním nočním jednání kompromisní řešení. I když jde hlavně díky Parlamentu oproti prvotnímu návrhu Komise bezpochyby o zlepšení, finální podoba bohužel nezajišťuje ochranu před únikem uhlíku a bude stát ocelářské firmy miliardy korun.

To vše navíc v době, kdy se teprve rodí nová evropská pravidla na ochranu proti neférovému dumpingu oceli ze zemí s mizivými či neexistujícími environmentální a pracovněprávními standardy.

Estonskému předsednictví EU se v šestém trialogu, který skončil dnes ve 3:30 ráno, podařilo dovést všechny tři instituce k dohodě ohledně nové podoby EU ETS pro roky 2021-2030, a to i přes velmi rozdílné názory na řadu klíčových věcí.

„Jedná se o kompromis, který nikoho úplně neuspokojí a pro nás je spíše zklamáním. Europoslanci se snažili o ambicióznější revizi systému EU ETS, ale zároveň navrhovali účinnější ochranu odvětví, jež čelí riziku úniku uhlíku. Ta ve finální verzi podle nás chybí. V následujících dnech budeme analyzovat, na kolik se podařilo snížit původní výpočty, které ukazovaly jen pro dva největší výrobce oceli v ČR dodatečné roční náklady na nákup povolenek ve výši přesahující 1,5 miliardy korun,“ řekl k dohodě Jan Czudek, předseda správní rady Ocelářské unie a generální ředitel a předseda představenstva Třineckých železáren.

Kompromisní dohoda
Základní parametry nové podoby obchodování s povolenkami jsou následující: více

15.11.2017 Pozvánka na Valnou hromadu OSHŽ

Společná pozvánka na mimořádnou Valnou hromadu Odvětvového svazu hutnictví železa konanou 13.12.2017. více

12.11.2017 Pozvánka na Valnou hromadu 13.12.2017

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Ocelářská unie, a.s.
dne 13.12.2017 v Domě hostů Třineckých železáren na adrese Lesní 305, Staré Město, 739 61 Třinec
od 10:00 hod. více

12.9.2017 Setkání zástupců evropských ocelářských asociací

V pátek 8.9. se v Madridu na jednání pořádaném španělskou asociací UNESID, která sdružuje tamní výrobce oceli, setkali představitelé hlavních evropských ocelářských asociací. Evropskou asociaci EUROFER zastupoval Axel Eggert, ředitel pro vnější vztahy. Za Ocelářskou unii se zúčastnil Daniel Urban, člen správní rady unie. více

13.6.2017 Konference "Budoucnost ocelářství v Česku"

  více

6.6.2017 Transformace Hutnictví železa a.s. na Ocelářskou unii a.s.

Dne 31.5.2017 došlo na zasedání valné hromady Hutnictví železa, a.s. k transformaci na nový subjekt, Ocelářskou unii a.s.
Dosavadní duální systém řízení, kdy byla společnost řízena představenstvem a dozorčí radou, se změnil na nový, monistický systém se správní radou.

Ta byla valnou hromadou společnosti zvolena na dobu 5 let ve složení:
Jan Czudek (Třinecké železárny)
Ashok Patil (ArcelorMittal Ostrava)
Ing. Dmitrij Ščuka (Vítkovice Steel)
Peter Zima (US Steel Košice)
Prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. (VŠB-TU Ostrava)
František Červenka (Šroubárna Kyjov)
Daniel Urban (ArcelorMittal Ostrava)
  
Jan Czudek byl následně zvolen do funkce předsedy správní rady Ocelářská unie, a.s. a  Jan Rafaj (ArcelorMittal Ostrava) byl jmenován statutárním ředitelem společnosti.
Ocelářská unie, a.s. navazuje na čtvrtstoletí fungování Hutnictví železa, a.s. a bude pokračovat v zastupování zájmů českého a slovenského ocelářství.
Ocelářská unie, a.s. si klade za cíl poskytovat aktuální a relevantní informace z ocelářského odvětví svým členům a také spolupracovat s mezinárodními organizacemi, veřejnou správou, jinými odvětvovými sdruženími i širší veřejností.

více

20.4.2017 Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva o činnosti za rok 2016. více