Správní rada

 

Ing. Jan Czudek

Ing. Jan Czudek je od roku 2012 generálním ředitelem Třineckých železáren. Ve společnosti působí již od roku 1983, kdy sem po studiu oboru Telekomunikace na Vysokém učení technickém v Brně nastoupil jako asistent v oblasti energetiky. Dále zde zastával pozice projektanta automatizace výroby, ředitele dceřiné společnosti Inženýring Třinec, ředitele pro rozvoj systému řízení a investičního ředitele. Za rok 2009 získal prestižní titul nejlepšího českého manažera v odvětví „Výroba kovů a hutnických výrobků“. 

Ashok Patil

Ashok Patil byl k 1. květnu 2017 jmenován generálním ředitelem ArcelorMittal Ostrava, zároveň je předsedou představenstva. V minulosti již v ostravské huti působil jako finanční ředitel.V rámci skupiny ArcelorMittal začínal v roce 2001 jako finanční manažer odpovědný za strategické plánování a controlling v Rumunsku. V roce 2005 se pak stal výkonným asistentem člena vedení skupiny ArcelorMittal v Londýně. Později převzal pozici vedoucího pro vnitřní záležitosti skupiny, kde měl mimo jiné na starosti interní audit, SOx a řízení rizik.

Ashok Patil vystudoval strojní inženýrství, je držitelem titulu MBA v oblasti financí a marketingu a certifikovaným odborníkem ve finanční správě.

prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc

prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. je děkankou fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské Technické university v Ostravě. Dříve zde působila jako vedoucí katedry fyzikální chemie a teorie technologických pochodů a také jako výzkumná pracovnice v Regionálním materiálově technologickém výzkumném centru. Je autorkou nebo spoluautorkou více než 250 původních odborných prací, z toho 3 monografií. Více než 100 prací bylo publikováno ve sbornících zahraničních konferencí. V databázi Web of Science figuruje celkem 75 publikací.

Ing. Dmitrij Ščuka

Ing. Peter Zima

Ing. Ivo Žižka

Mgr. Jan Rafaj MBA

Mgr. Jan Rafaj MBA