Ocel a ekonomika

V dubnu Eurofer oficiálně představil studii Oxford Economics, která mapuje přínos ocelářství na ekonomiku EU.

Ze studie kromě jiného vyplývá, že ocelářský průmysl přináší Česku 85 tisíc přímých a navazujících pracovních míst s hrubou přidanou hodnotu ve výši € 35 094 na zaměstnance. Ocelářství tak má vyšší přidanou hodnotu na zaměstnance než jiná výrobní odvětví a jeho přínos pro českou ekonomiku je významný. Celou studii naleznete zde www.oxfordeconomics.com.