Oznámení o přeměně zaknihovaných akcií

16.1.2018

Oznámení o přeměně zaknihovaných akcií na jméno na akcie listinné podle ustanovení § 536 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Statutární ředitel  obchodní společnosti  Ocelářská unie a.s., se sídlem Jindřišská 939/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO:  47115998, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským  soudem v Praze pod sp. zn. B 1817 (dále jen »Společnost«) tímto oznamuje  akcionářům Společnosti, že valná hromada Společnosti  přijala dne 13. prosince 2017 rozhodnutí ve formě notářského zápisu Nz 357/2017 o přeměně všech akcií Společnosti ze zaknihovaných akcií na kmenové akcie na jméno v listinné podobě, tj. o přeměně 69710 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 600,- Kč u každé z nich v zaknihované podobě na kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 600,- Kč u každé z nich.

Vlastníku zaknihovaného cenného papíru, který byl přeměněn na cenný papír, vzniká dnem zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru  Centrálním depozitářem cenných papírů  právo na odevzdání cenného papíru emitentem.
Listinné akcie budou vydány  nejdříve ke dni zrušení evidence. Poté budou akcionáři vyzváni k převzetí akcií.

Ocelářská unie > Novinky > Oznámení o přeměně zaknihovaných akcií