Reforma obchodování s emisními povolenkami

16.11.2017 Tisková zpráva

Reforma obchodování s emisními povolenkami v EU po roce 2020 zůstala na půl cesty

Praha, 9. listopadu 2017 – Evropské instituce po dvou letech došly k dohodě o podobě obchodování s povolenkami po roce 2020. Evropský parlament, Rada a Komise našly na včerejším a dnešním nočním jednání kompromisní řešení. I když jde hlavně díky Parlamentu oproti prvotnímu návrhu Komise bezpochyby o zlepšení, finální podoba bohužel nezajišťuje ochranu před únikem uhlíku a bude stát ocelářské firmy miliardy korun.

To vše navíc v době, kdy se teprve rodí nová evropská pravidla na ochranu proti neférovému dumpingu oceli ze zemí s mizivými či neexistujícími environmentální a pracovněprávními standardy.

Estonskému předsednictví EU se v šestém trialogu, který skončil dnes ve 3:30 ráno, podařilo dovést všechny tři instituce k dohodě ohledně nové podoby EU ETS pro roky 2021-2030, a to i přes velmi rozdílné názory na řadu klíčových věcí.

„Jedná se o kompromis, který nikoho úplně neuspokojí a pro nás je spíše zklamáním. Europoslanci se snažili o ambicióznější revizi systému EU ETS, ale zároveň navrhovali účinnější ochranu odvětví, jež čelí riziku úniku uhlíku. Ta ve finální verzi podle nás chybí. V následujících dnech budeme analyzovat, na kolik se podařilo snížit původní výpočty, které ukazovaly jen pro dva největší výrobce oceli v ČR dodatečné roční náklady na nákup povolenek ve výši přesahující 1,5 miliardy korun,“ řekl k dohodě Jan Czudek, předseda správní rady Ocelářské unie a generální ředitel a předseda představenstva Třineckých železáren.

Kompromisní dohoda
Základní parametry nové podoby obchodování s povolenkami jsou následující:

  • Pozitivní je možnost snížení aukčního podílu povolenek až o 3 % v případě, že by hrozila aplikace korekčního faktoru a tedy redukce volné alokace průmyslu. Evropský parlament přitom navrhoval snížení až o 5 %, ale i dohodnutá úroveň je dobrou zprávou.
  • Výrobci oceli bohužel ani po roce 2020 nedosáhnou na spravedlivou a plnou alokaci na emise z výroby elektřiny z procesních plynů. Chabou náplastí na tuto diskriminaci oproti jiným odvětvím je ustanovení, podle něhož se benchmark pro výrobu tekutého železa (kolik by mělo být vyprodukováno CO2 v nejlepším možném případě) bude v první polovině 4. fáze EU ETS snižovat o nejnižší možnou hodnotu, tj. o 0,2 % ročně.
  • Obrovským problémem zůstává fakt, že ani v novém návrhu neodpovídá benchmark realitě a do předepsaných hodnot se nevejde ani 10 % nejlepších hutí v EU.
  • Bohužel neprošel ani jiný konstruktivní návrh Evropského parlamentu spočívající v diferenciaci mezi odvětvími v případě, že by hrozila aplikace korekčního faktoru (CSCF). Znamená to, že v případě nedostatku povolenek bude všem sektorům odebráno stejné množství povolenek bez ohledu na to, že některá odvětví čelí globální konkurenci, zatímco jiná odvětví jsou lokální či evropská. Návrh parlamentu by lépe chránil ta odvětví, v nichž hrozí ztráta konkurenceschopnosti a přesun výroby mimo EU. To by pak paradoxně vedlo ke zvýšení globálních emisí CO2, protože například Čína produkuje asi o polovinu více emisí na tunu oceli než nejlepší evropští výrobci.
  • Kompenzace nepřímých nákladů zůstala v rukou jednotlivých členských států. „Nepodařilo se nastavit celoevropská pravidla. Doufáme však, že česká vláda bude následovat příkladu zemí jako je Německo či Slovensko a nějakou formu kompenzace zavede,“ podotýká Jan Czudek.
  • Velkým problémem dohody je zdvojnásobení rychlosti přesunu nevyužitých povolenek do tzv. rezervy tržní stability (MSR), stejně jako zrušení až 3 miliard povolenek do roku 2030 namísto toho, aby byly ponechány v rezervě pro případ, že by se nedostávalo povolenek evropskému průmyslu.   


„Uzavřenou dohodu budeme samozřejmě detailně analyzovat, ale již dnes se dá konstatovat, že je to další rána pro globální konkurenceschopnost českého a evropského průmyslu,“ říká na závěr Jan Czudek.

Ocelářská unie:
Ocelářská unie sdružuje 15 nejvýznamnějších českých a slovenských ocelářských firem. Klíčovými členy jsou Třinecké železárny, ArcelorMittal Ostrava, Vítkovice Steel a US Steel Košice. S celkovými tržbami přes 80 miliard korun a téměř 20 tisíci zaměstnanci jen v České republice jde o významnou odvětvovou asociaci s hlavním těžištěm výrobních aktivit v Moravskoslezském kraji.

Kontakt:
Daniel Urban
daniel.urban@ocelarskaunie.cz
720 747 543

Soubor:
tz_-_eu_došla_k_dohodě_nové_podoby_eu_ets.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
688kB
Ocelářská unie > Novinky > Reforma obchodování s emisními povolenkami