Odvětvový svaz hutnictví železa (OSHŽ)

Společnost web
ArcelorMittal Ostrava a.s.www.arcelormittal.com
Hutnictví železa,a.s.www.hz.cz
VÍTKOVICE STEEL, a.s.www.vitkovicesteel.cz
FERONA, a.s.www.ferona.cz
ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s.www.jakl.cz
Vítkovické slévárny spol s r.o.www.vitkovickeslevarny.cz
  
SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r.o.www.smt.sandvik.com/cz
  
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.www.trz.cz
  
ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.www.vpfm.cz
VÍTKOVICE, a.s.www.vitkovice.cz
VÚHŽ a.s.www.vuhz.cz
  
Z-Group Steel Holding, a.s.www.steel-holding.cz
  
  

OSHŽ byl založen 22.3.1993. Je evidován ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce 4819

Ocelářská unie > O nás > Seznam členů OSHŽ