Situace v roce 1999

Rok 1999 je rokem vrcholících odbytových problémů souvisejících jak s celosvětovou situací na trhu oceli, tak s vnitřními problémy. Více byla ovlivněna sféra plochých výrobků. Nejvážnějším negativním vlivem vnitřního trhu byl pokles dynamiky vývoje strojírenství. Pokles výroby ve strojírenství, stavebnictví a nižší aktivity v investování proti roku 1998 měly rozhodující vliv na nižší spotřebu oceli v ČR. Dlouhodobým problémem pro spotřebu oceli je vleklá stagnace - lépe řečeno krize ve vývoji stavebnictví.

 

Zjevná spotřeba oceli se v r. 1999 snížila na 4,1 mil. t proti spotřebě 4.52 mil.t v r. 1998 Výroba oceli poklesla o 14.6 %, výroba válcovaného materiálu poklesla o 8.5 % a u trubek trvá stav recese již několik let.

 

Exporty klesly o 7.3 % a dodávky do tuzemska o 26.8 % při dalším nárůstu dovozů. Dovoz se po prvé na tuzemské spotřebě mnoha položek podílí více jak 50 %.

 

Dalším velmi významným okruhem problémů byly důsledky nedostatku provozního kapitálu u dvou velkých výrobců - Nová huť, a.s. a Vítkovice, a.s. V Nové huti je to důsledek nepodařené dodávky technologického zařízení pro t.zv. miniocelárnu, jejímž dodavatelem byla firma Tippins. U Vítkovic jsou to nashromážděné důsledky několikaletého negativního vývoje situace ve strojírenské výrobě.

 

Obojí musí být nyní řešeno na vládní úrovni. Otevírá to také otázku, zda bude možné zvládnout financování restrukturalizace v objemu 82 miliard korun. Odpovědí je z pohledu obou jmenovaných podniků to, že osamostatnění ocelářské výroby ve Vítkovicích a pomoc v podobě úvěrů na provoz by měly spolu s racionalizací umožnit podmínky financování restrukturalizace. Nová huť má před sebou ještě modernizaci úseku výroby oceli. Odstranění technických nedostatků ve výrobě tenké bramy, úvěrová pomoc pro překlenutí přechodného nedostatku provozního kapitálu a naplnění úvěrových úmluv s IFC jsou dostatečným řešením i zde.

 

Na druhé etapě prací na restrukturalizační studii v režii EU, financované z prostředků Phare byly již rozeslány term of reference 11 společnostem vybraným v 1. kole tendru.

Vyhlídky oceli v ČR v tomto roce jsou positivní. Strojírenství se vrací ke svým positivním trendům rozvoje a stavebnictví po několika letech vykazuje rovněž positivní rozvoj. Tomu odpovídají také výsledky za 1. čtvrtletí letošního roku.

 

Investice v r. 1999 poklesly o 12 %.