Situace v roce 2000

Údaje o růstu HDP v r. 2000 potvrzují pokračující pozvolný nárůst ekonomiky ČR v meziročním tempu převyšujícím 2 %. V roce 2001 je předpokládán růst 3 %.

 

Oživení ekonomiky positivně ovlivnilo také vývoj spotřeby ocelářských výrobků. V obou případech lze hovořit o zotavování. Opět se opakuje situace, v níž rychleji rostou tempa dodávek do tuzemska než pro export (8.1 % resp. 5.2% u ocelářských výrobků celkem; 7.7 % resp. 6.2 u válcovaného materiálu). Obě rozhodující odběratelská odvětví - průmysl i stavebnictví se zotavovala s positivním promítnutím do nárůstu spotřeby oceli.

 

Situace ocelářství v ČR se v r. 2000 zvolna zlepšovala. Plné využití možností růstu poptávky v tuzemsku i zahraničí bylo u některých společností bržděno jejich vnitřními problémy. Ze 3 integrovaných podniků pouze Třinecké železárny, a.s. mohly plně využít dynamiku nárůstu poptávky. Další dva podniky ještě stále v majetku fondu národního majetku musely překonávat potíže. V Nové huti, a.s. se nepodařilo dodržet náběh nové klíčové kapacity minimilu se značným negativním vlivem na ekonomiku podniku i dynamiku vývoje výroby. Ve Vítkovicích se postupně stabilizovala situace nedostatku provozního kapitálu vlivem vládou přijatých opatření.

 

Výroba ve srovnání s dalšími zeměmi bývalé RVHP nevzrostla tak vysokým tempem. V oceli to bylo proti r. 1999 12% a ve válcovaném materiálu 7.6%. Další nárůst dovozů vede k tomu, že dovozy se na krytí tuzemské spotřeby podílejí již 55 %. Vládě byl předložen materiál objektivizace 1. etapy studie restrukturalizace ocelářského průmyslu. Znovu se potvrdily výsledky marketingových prognóz vývoje spotřeby oceli.