Situace v roce 2001

I přes globální recesi ocelářských trhů nebyla samotná situace českého ocelářského trhu špatná.
Celková hospodářská situace České republiky v r. 2001 byla z pohledu jejího vlivu na vývoj spotřeby oceli relativně příznivá. Hrubý domácí produkt vzrostl o 3.7 %. Obě nejvýznamnější odběratelské branže - strojírenství a stavebnictví byly skutečnými pilíři positivního vývoje spotřeby oceli. Průmyslová výroba se zvýšila o 7.2% a výroba ve stavebnictví dokonce o 10.3 %. Přesto je předpověď na další dva roky poznamenána reálným ochabováním světové ekonomiky (pro českou republiku pak jsou rozhodující obavy ze zhoršení situace v Evropě, resp. v tzv. Eurozóně). Růst v roce 2002 by měl zůstat kolem 3%. To odráží fakt, že se česká ekonomika nachází ve vzestupné fázi konjunkturálního cyklu. Hlavním činitelem ekonomického růstu je tvorba fixního kapitálu. Ta navíc positivně ovlivňuje i spotřebu oceli.

Výroba

(Tis. tun) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Surové železo 5274489851954982402346214671
Surová ocel 7184650967506498561662166315
Válcovaný materiál 5975558557775400498853455740
Trubky 768743722757574652685

 

Poznámka: Český ocelářský průmysl - velká část podniků - nemohl z mnoha důvodů v r. 2000 využít plně kapacity výroby (náběh výroby, nedostatek provozního kapitálu…). Také z tohoto důvodu nemusela být v r. 2001 výroba redukována. Ve 4. Q a zejména v prosinci však musela být již redukována.

Kapitálové výdaje

  1998 1999 2000 2001
Mil Kč85001120043683000
Mil USD246.432311180

 

Hlavním břemenem pro ocelářské podniky se stala protahující se restrukturalizace ocelářství. V ideálním - spíše víceméně teoretickém - případě by mohla podstatná část předpokladů být vytvořena ještě v tomto roce.
Výroba hutních výrobků v r. 2001 byla o 2.6% vyšší než v r. 2000, ale ve čtvrtém čtvrtletí došlo k poklesu. Dodávky do tuzemska se zvýšily o 1.1 % a export o 10.9 %.
Počet zaměstnanců klesl o 10 % a produktivita práce vzrostla o 17 %. Polovina roku byla pro ocelářství jako celek zvratovým bodem ve vývoji zisku - jeho návratu do černých čísel. V r. 2001 byl dosažen účetní zisk 3.2 mld. Kč. Byly však i společnosti s velkými finančními potížemi a některé trpěly nedostatkem provozního kapitálu.
Finanční analýzy pro rok 2001 prokázaly opodstatněnost naléhavosti realizace navrhovaných kroků restrukturalizace. Cesta vstupu strategického partnera do jednotlivých společností v kombinaci s organizačním propojováním může být cestou řešení situace. Asistence státu je přitom nezbytná, jak to potvrdila i restrukturalizační studie EuroStrategy Consultants financovaná z prostředků PHARE.