Situace v roce 2002

Poptávka po ocelářských výrobcích rostla v r. 2002 příznivě. Proto koncem roku byly výrobní kapacity provozovány s plným využitím. Obě společnosti předtím nacházející se ve velkých finančních problémech (Nová huť, a.s. a Vítkovice, a.s.) dosáhly v ozdravění bod zvratu a pracují s provozním ziskem. Největší český ocelářský producent Nová huť, a.s. stál na konci roku těsně před privatizací. Výrobce tlustých plechů – Vítkovice Steel, a.s. (vzniklý v průběhu roku vyčleněním z Vítkovic, a.s. v rámci státního ozdravného programu) – vykazuje již dobrou ekonomiku. Podle názoru vlády není z těchto důvodů třeba tuto společnost ukvapeně a za každou cenu privatizovat. Třetí integrovaný ocelářský podnik Třinecké železárny, a.s. je ekonomicky stabilní organizací. Jádrem její strategie rozvoje je budování výrobkových řetězců a na potřeby zákazníka organizovaná výrobní a odbytová strategie.

Národní program restrukturalizace ocelářského průmyslu byl schválen EU. Monitorování jeho realizace bude probíhat dvakrát za rok – první v březnu 2003 a poslední v březnu 2007. Vláda akceptovala dodatečně stanovené podmínky EU (např. již citovaný monitoring a převzetí závazku likvidovat kapacity výroby v rozsahu 590 kt). Aktuální program této likvidace byl EU předložen.

Výhled vývoje poptávky a užití oceli zůstává i pro r. 2003 příznivý. Dosud méně intenzívně využívanými rezervami zůstávají akce infrastruktury.

Nová vlna investování přichází s nástupem nového vlastníka Nové hutě, a.s. (nyní již s novým názvem ISPAT NOVÁ HUŤ a.s.) – LNM Group.