Situace v roce 2003

V roce 2003 se v ocelářství jako celku i ve většině podniků dále zlepšovala situace. Důvody tohoto trendu souvisejí jak s vývojem světového trhu s ocelářskými výrobky, tak s růstem poptávky v tuzemsku. Nelze však jako významný faktor opomenout ani positivní výsledky racionalizace celého procesu výroby.

Výroba válcovaného materiálu a trub rostla rychlejším tempem v 1. polovině roku, ve čtvrtém čtvrtletí docházelo v některých měsících k poklesu. Celkově však došlo v roce 2003 k nárůstu výroby.

To pomohlo positivnímu ekonomickému vývoji branže. Všichni tři z rozhodujících výrobců zlepšili své ekonomické výsledky výrazně. Největší zlepšení situace zaznamenala ISPAT NOVÁ Huť a.s. pod novým vlastníkem LNM Holding. Je zřejmé, že ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. zvládla ozdravnou fázi v jednom roce a tím se jí do budoucna již otevřely možnosti orientovat se na stabilizaci, technický a technologický rozvoj. Také obě další významné společnosti upevnily své ekonomické pozice.

Spolu se zlepšením odbytové situace se také pozitivně vyvíjely ceny. U dlouhých výrobků to byl nárůst o 6.1% u plochých dokonce o 9.7%. Naproti tomu klesly ceny trubek o 5.8%. Výsledkem byl nárůst cen o 5.4%. Dovozy opět snížily svůj podíl na spotřebě oceli.

Nejdynamičtějším odběratelem bylo stavebnictví. Ze střednědobého pohledu žádná odběratelská branže zatím neuvažuje s poklesem výroby. Investice sice zůstaly na nízké úrovni, ale proti předchozímu roku se zvedly. Významnou orientací vynakládání prostředků bude po několik let segment ekologie, kde výrobci stojí před povinností dodržet přísné podmínky IPPC (Integrovaný systém řízení prevence před znečištěním).