Situace v roce 2004

Ocelářský průmysl ČR využil všeobecně příznivé situace na trhu s ocelářskými výrobky v roce 2004. Objemy výroby však již výrazně meziročně nestouply, neboť kapacitní možnosti jsou prakticky vyčerpány. Národní program restrukturalizace zavazuje k likvidaci části kapacit a jen jediný podnik odsunul likvidaci válcovny o 1 rok. Tato kapacita byla v roce 2004 využita.

Velké ekonomické přínosy zaznamenal již druhý rok největší ocelářský podnik ČR – Ispat Nova huť. Ty umožnily jejímu vlastníkovi LNM Holdings vypsat zvláštní odstupné na vrub vlastních financí, které umožnilo zrychlit odchody nadbytečných pracovníků z podniku. (1769?). LNM Holdings znovu prokázal, že umí z  krachující společnosti vytvořit vysoce prosperující ocelářský podnik. Také další ještě před privatizací stojící podnik - Vítkovice Steel – si upevnil ekonomickou pozici. Do konce ledna o ní projevilo seriózní zájem při splnění podmínek vyhlášeného tendru 19 společností a očekává se nabídnutá cena převyšující 4 mld. Kč. V obou případech více než objem výroby působily na nárůst zisku positivně racionalizace v řízení podniků.

Třinecké železárny opět pokročily na cestě zlepšování sortimentu výroby ve prospěch vyššího zhodnocení produkce. Také výhled na rok 2005 mají všechny tři velké společnosti optimistický. I zpracovatelé oceli – trubky, tažírny – zaznamenaly positivní trend vývoje.

Vše našlo odezvu i v investičních programech s perspektivou zvýšit intenzitu investování o 30% proti plánům pro rok 2005.

Stále positivní je vývoj ve stavebnictví a průmyslu, takže projekce dalšího vývoje tuzemské poptávky je příznivá. Před ocelářstvím však stojí úkol vypořádat se s cenovými nárůsty vstupů a s celým procesem obchodování s povolenkami emisí CO2 . Positivním krokem je pětiletý kontrakt uzavřený na dodávky uhlí a koksu. Situaci ve šrotu má napomoci iniciativa MPO k pobídkovému systému pro Sběr a zpracování šrotu s cílem zintenzívnit zpracování amortizačního šrotu.