Situace v roce 2005

Rok 2005 lze charakterizovat jako rok uzavření privatizace ocelářského průmyslu. Poslední privatizovanou společností byly Vítkovice Steel, a.s. Novým majitelem se stal ruský Evraz Holdings.

V roce 2005 se již nepodařilo zopakovat tempa nárůstu výroby z roku 2004. Naopak došlo k jejímu poklesu. Hodnota výroby však vzrostla. Podílel se na tom nejen vliv vývoje světových cen, ale i positivní změny ve struktuře výroby. Pokles výroby ovlivnilo také vědomé omezování výroby v zájmu udržení relací mezi nabídkou a poptávkou.

Ocelářství plní také závazky přijaté státem vůči EU v rámci schváleného programu restrukturalizace.