Situace v roce 2006

Rok 2006 je mimořádně příznivým rokem ocelářství. Skončil Národní program restrukturalizace a z jeho hodnocení vyplývá, že úspěšně. Ocelářství dosáhlo vynikající ekonomické výsledky. Byly tím vytvořeny dostatečné zdroje pro investování. Rok 2007 bude prvním rokem, ve kterém mohou již všechny podniky investovat podle svých vlastních představ.