Situace v roce 2007

Rok 2007 je již čtvrtým úspěšným rokem ocelářského průmyslu. Ocelářství zvládlo restrukturalizaci, je již plně privatizované a všechny podniky vykazují velmi dobré výsledky. Objem finální výroby v tunách sice ve srovnání s rokem 2006 mírně klesl, v hodnotě však byl zaznamenán růst. Na objem výroby v tunách působila také likvidace kapacit, k níž se zavázala ČR v rámci Národního programu restrukturalizace ocelářského průmyslu. Úkol k 31.12.2006 v likvidaci kapacit byl zcela splněn. Rok 2007 byl v investiční sféře prvním rokem, kdy se již zcela podle vůle vlastníků realizovaly programy rozvoje. Na základě zveřejňovaných představ jednotlivých společností lze očekávat nástup intenzivnějšího investování. Zdroje k financování jsou k dispozici a konkrétní představy jednotlivých společností jsou rozpracované či v rozpracování. Trvale se zvyšuje produktivita práce. Zdrojem jejího růstu je racionalizace vedoucí ke snižování zaměstnanosti. Investice se orientují zejména do zvyšování přidané hodnoty a ekologie. Až do roku 2007 postupně narůstaly dovozy, exportní výkonnost ocelářského průmyslu byla dobrá.

Hlavními výzvami je zvládnout vývoj cen vstupů a vlivy ekologické legislativy.