Situace v roce 2008

Do srpna 2008 pokračoval positivní trend vývoje předchozích let. Vývoj poklesu výroby do konce roku byl dramatický. Jestliže v srpnu klesla meziročně výroba válcovaného materiálu o 6,4%, v prosinci to bylo již o 54% a  za celý rok  o 5%. Plánované investiční akce jsou plněny a i přes pokles rentability současná situace dále poskytuje dostatek prostředků pro rozvoj. Společnosti v závěru roku omezovaly výrobu již cílevědomě.
Finální hutní produkce v r.2008 celkem meziročně klesla o 5%, z toho objem výroby válcovaného materiálu se snížil o 4,9% (zvýšení produkce polotovarů o 13,3%, snížení dlouhých výrobků o 4,6% a plochých výrobků o 12%), přičemž produkce ocelových trubek se snížila o 7,7%, z toho produkce svařovaných trubek se snížila o 7,9% a produkce bezešvých trubek meziročně klesla o 7,5%.
Provozní hospodářský výsledek se meziročně snížil o téměř 54%, zisk před zdaněním  meziročně klesl na 47% skutečnosti srovnatelného období r.2007 a v absolutní hodnotě dosáhl 12 mld.Kč.  (Blíže viz naše dubnová knihovna)