Situace v roce 2009

Rok 2009 byl doposud nejhorším rokem v ocelářství po roce 1989. Výrazně snížená poptávka po ocelářských výrobcích z druhé poloviny 2008 přetrvávala až do 1. poloviny roku 2009 a její zotavování bylo velmi pomalé a kolísavé.

Deprese v poptávce měla za následek:

  • Výrazné snížení výroby (surová ocel o 28%, válcovaný materiál o 25%) a to i přes již nižší úroveň roku 2008.

Výroba oceli a válcovaného materiálu v letech 2007 až 2009 v mil. t

Výrobek 200720082008/200720092009/2008
Surová ocel7059638790,5459471,92
Válcovaný materiál6101580195,1430074,13

 

  • Pokles cen finální produkce o 23 % u válcovaných výrobků a o 7,8% u trubek
  • Snížení tržeb o 38,7%
  • Pokles produktivity práce o 30%
  • Ztrátový provozní hospodářský výsledek 4,2 mld. Kč
  • Nízké využití kapacit výroby, odstavení 1 vysoké pece z provozu
  • Snížení zaměstnanosti o 2000 pracovníků
  • Snížil se objem vývozu o 23,6%
  • Pokračovala investiční výstavba již zahájených staveb
  • Ohroženo je zahajování nových ekologických investic

Finanční prostředky získané v období boomu zajistily téměř ve všech společnostech plnění jejich finančních závazků.