Situace v roce 2011

Ocelářský průmysl očekával v roce 2011 další přiblížení se předkrizové úrovni roku 2001.

Úspěšnost v rekonvalescenci ocelářství v roce 2011 zaznamenala různě intenzívní vývoj. Je to patrné zejména z pohledu vývoje výroby surové oceli. Po optimismu z 2. čtvrtletí a dobré dynamice vývoje proti stejnému období předchozího roku se tempo vývoje ve 3.  čtvrtletí zpomalilo a ve čtvrtém čtvrtletí musely dvě z největších ocelářských společností výrobu dokonce omezovat. Následovaly akce ve snižování počtu pracovníků spojené s proplácením odchodného.

Intenzívní smogová situace ve 4. čtvrtletí si vynutila regulační opatření – omezení ve výrobě u společností v Severomoravském kraji. Výroba oceli je stále ještě pod úrovní roku 2007 a to o 21%. Vývoj lze charakterizovat tak, že tradičně nejúspěšnější 2. a 3.  čtvrtletí roku se tentokrát takovými neprokázala a přitom 4. čtvrtletí bylo nejhorší v roce.

Oporou zotavování byla dobrá situace průmyslu, nadále výrazný oslabující vliv měl vývoj ve stavebnictví. Positivním faktorem byl export. Tradičně se již na spotřebě oceli podílel více dovoz.

Tabulka vývoje postupných čtvrtletních výrob surové oceli (tis. tun)

1. Q 1. - 2.Q
2011 2010 Q/Q 2011 2010  
1421,981320,11,0772871,572720,861,055
1. - 3.Q 1. - 4.Q
2011 2010 Q/Q 2011 2010 Q/Q
4288,6153935,351,0895583,195,179601,078

Tabulka vývoje čtvrtletních výrob surové oceli (tis. t)

  2010 2011 Index 2011/2010
1.Q1320,101421,981,077
2.Q1400,761449,591.035
3.Q1214,49*1417,041,167
4.Q1244,251294,581,040

* Mimořádný vliv výpadku výroby oceli v Evraz Vítkovice Steel a její náhrada dovozem bram

 

Díky konsolidovanému stavu průmyslu je očekáván mírný další pozitivní vývoj ve výrobě. Hluboký propad stavebnictví bez vyhlídky k obratu do roku 2013 vede k útlumu výroby v oblasti sortimentu určenému stavebnictví.

Květnový workshop věnovaný budoucnosti ocelářství v ČR do r. 2014 poukázal na hlavní problémy  a jejich řešení:

  • řešení „uhlíkové daně“,
  • nerozšiřovat evropskou legislativu bez důkladného posouzení dopadů na konkurenceschopnost,
  • vracet příjmy z obchodování s emisními povolenkami důsledně do průmyslu, výzkumu a vývoje, inovací,
  • bránit, zvyšování již dnes vysokých cen energií, což by přineslo podstatný negativní vliv na konkurenceschopnost,
  • prosazovat účinné řešení problematiky technického vzdělávání, zvýšit motivaci pro VŠ technických oborů a zintenzívnit součinnost škol s průmyslovými podniky, aby i samotné učňovské školství a středoškolské vzdělávání respektovalo potřeby průmyslu,
  • dále zintenzívnit přípravu a realizaci projektů výzkumu, vývoje, inovací, kdy využití zdrojů Operačních programů a možnosti evropských fondů je cestou k životaschopnosti. Ročně je reálné využití více jak 1 Mld. Kč pro oblasti výzkumu, inovací a lidských zdrojů,
  • prosazovat závěry ze semináře v rámci odvětví a při jednání s resorty vlády ČR, Parlamentem ČR, regionálními orgány ale i s orgány EU, a to v součinnosti s asociacemi ocelářského průmyslu v ostatních zemích v rámci EUROFER.

Zatímní vývoj ukazuje, že předkrizová úroveň v objemu výroby nebude dosažena ani           v r. 2014. Brzdící vliv zde také sehrává finanční a dluhová krize. Rok 2012 z pohledu výroby a spotřeby  je víceméně rokem stagnace – pravděpodobně mírného poklesu spotřeby.