Transformace Hutnictví železa a.s. na Ocelářskou unii a.s.

6.6.2017

Dne 31.5.2017 došlo na zasedání valné hromady Hutnictví železa, a.s. k transformaci na nový subjekt, Ocelářskou unii a.s.
Dosavadní duální systém řízení, kdy byla společnost řízena představenstvem a dozorčí radou, se změnil na nový, monistický systém se správní radou.

Ta byla valnou hromadou společnosti zvolena na dobu 5 let ve složení:
Jan Czudek (Třinecké železárny)
Ashok Patil (ArcelorMittal Ostrava)
Ing. Dmitrij Ščuka (Vítkovice Steel)
Peter Zima (US Steel Košice)
Prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. (VŠB-TU Ostrava)
František Červenka (Šroubárna Kyjov)
Daniel Urban (ArcelorMittal Ostrava)
  
Jan Czudek byl následně zvolen do funkce předsedy správní rady Ocelářská unie, a.s. a  Jan Rafaj (ArcelorMittal Ostrava) byl jmenován statutárním ředitelem společnosti.
Ocelářská unie, a.s. navazuje na čtvrtstoletí fungování Hutnictví železa, a.s. a bude pokračovat v zastupování zájmů českého a slovenského ocelářství.
Ocelářská unie, a.s. si klade za cíl poskytovat aktuální a relevantní informace z ocelářského odvětví svým členům a také spolupracovat s mezinárodními organizacemi, veřejnou správou, jinými odvětvovými sdruženími i širší veřejností.

Ocelářská unie > Novinky > Transformace Hutnictví železa a.s. na Ocelářskou unii a.s.