Zakládající členové

Zakládajícími společnostmi asociace Hutnictví železa, a.s. byly:

 1. Nová huť, a.s., Ostrava
 2. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
 3. POLDI Kladno, a.s.
 4. VÍTKOVICE, a.s.
 5. Králodvorské železárny, a.s.
 6. Válcovny trub, státní podnik
 7. Válcovny plechu, a.s.
 8. Oravské ferrozliatinárske závody, a.s.
 9. Železárny Veselí, a.s.
 10. Železárny Hrádek, a.s.
 11. Železárny Chomutov, a.s.
 12. Železárny Prostějov, státní podnik
 13. Ferona, a.s.
 14. VÚHŽ, a.s.
 15. Ocelářský výzkumný ústav, státní podnik
 16. Železiarne Podbrezová, a.s.
 17. Oceľ VSŽ, s.r.o.
 18. Železárny a drátovny Bohumín, státní podnik
 19. Ferromet, a.s.
 20. Kerametal, a.s.

Pracovníky Ocelářské unie, a. s. (dříve Hutnictví železa, a.s.) je rovněž zajišťována agenda Odvětvového svazu hutnictví železa, jako zájmového sdružení zaměstnavatelů a kolektivního člena Svazu průmyslu ČR a Hospodářské komory ČR (sněmu Živnostenských společenství). Členství ve svazu je však otevřené všem, kteří o to projeví zájem a splňují podmínky stanov.

Je přirozené, že organizace s posláním Ocelářské unie, a.s. musí reagovat na změny podmínek svých členů souvisejícími se změnami v realizaci transformace ekonomického prostředí, prohlubující se konkurencí na trzích hutními výrobky v ČR, SR, EU i v jiných regionech a na změny legislativy především EU.

Proto již záhy po ustavení společnosti byl ustaven svaz výrobců trubek (AVOT) a vymezena pravidla jeho postavení tak, že samostatně reprezentuje výrobce trubek a služby jsou mu poskytovány aparátem společnosti. Tento svaz se stal přidruženým členem evropského svazu trubkařů ESTA.

Ocelářská unie > O nás > Zakládající členové