Jak vznikají skleníkové emise v ocelářském průmyslu

Jak vznikají skleníkové emise v ocelářském průmyslu

Zpět na přehled novinek Výroba oceli významným způsobem přispívá k emisím skleníkových plynů do atmosféry, což je dáno technologií výroby oceli a vstupními surovinami. Ze skleníkových emisí celého odvětví připadá 88 procent na výrobu koksu, aglomerátu, surové...
Ocel jako recyklovatelný materiál

Ocel jako recyklovatelný materiál

Zpět na přehled novinek Ocel je unikátní materiál. Lze ji stoprocentně a znovu a znovu recyklovat, aniž by ztratila své vlastnosti. Ocel je tudíž nejvíce recyklovaný materiál na světě. Míra její recyklace celosvětově dosahuje 86 procent. Zhruba polovina oceli vyrobená...
Nadměrné ocelářské kapacity ve světě

Nadměrné ocelářské kapacity ve světě

Zpět na přehled novinek Nedává smysl, aby byl ocelový polotovar levnější než z rudy vyrobená surová ocel. Přesto tato situace nastala. V letech 2015 a 2016 se vyhrotila světová ocelářská krize způsobená obrovským nadbytkem výrobních kapacit. Především čínské...