Fit for 55: průmyslová revoluce

Fit for 55: průmyslová revoluce

Zpět na přehled novinek Fit for 55: průmyslová revoluce V červenci 2021 Evropská komise zveřejnila balík legislativních návrhů, které mají do roku 2030 dovést EU ke splnění nového cíle snížit  emise skleníkových plynů o 55 % oproti roku 1990. Dosavadním cílem...
World Steel v číslech 2021

World Steel v číslech 2021

Zpět na přehled novinek World Steel v číslech 2021 Ročenka World Steelu za rok 2021 je na světě. Publikace přináší komplexní přehled dění v ocelářském průmyslu, od výroby surové oceli až po zjevné použití oceli. Informuje o globálních obchodních tocích oceli...