Správní rada

 

Ing. Jan Czudek (předseda správní rady)
Jan Czudek je od roku 2012 generálním ředitelem Třineckých železáren. Ve společnosti působí již od roku 1983, kdy sem po studiu oboru Telekomunikace na Vysokém učení technickém v Brně nastoupil jako asistent v oblasti energetiky. Dále zde zastával pozice projektanta automatizace výroby, ředitele dceřiné společnosti Inženýring Třinec, ředitele pro rozvoj systému řízení a investičního ředitele. Za rok 2009 získal prestižní titul nejlepšího českého manažera v odvětví „Výroba kovů a hutnických výrobků“.Bc. Ashok Patil, MBA

Ashok Patil je od 1. května 2017 generálním ředitelem společnosti ArcelorMittal Ostrava a zároveň předsedou jejího představenstva. V minulosti již v ostravské huti působil jako finanční ředitel. Ve skupině ArcelorMittal začínal v roce 2001 jako finanční manažer odpovědný za strategické plánování a controlling v Rumunsku. V roce 2005 se pak stal výkonným asistentem člena vedení skupiny v Londýně. Později převzal pozici vedoucího pro vnitřní záležitosti skupiny, kde měl mimo jiné na starosti interní audit, SOx a řízení rizik.

Ashok Patil vystudoval strojní inženýrství, je držitelem titulu MBA v oblasti financí a marketingu a certifikovaným odborníkem ve finanční správě.Prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.

Jana Dobrovská je děkankou fakulty materiálově-technologické na VŠB – Technické univerzitě v Ostravě. Dříve působila jako vedoucí katedry fyzikální chemie a teorie technologických pochodů a také jako výzkumná pracovnice v Regionálním materiálově technologickém výzkumném centru. Je autorkou nebo spoluautorkou více než 250 původních odborných prací, z toho 3 monografií. Více než 100 prací bylo publikováno ve sbornících zahraničních konferencí. V databázi Web of Science figuruje celkem 75 publikací.Ing. Ivo Žižka

Ivo Žižka je od roku 2010 ředitelem pro personalistiku a vnější vztahy Třineckých železáren a zároveň členem představenstva společnosti. Ivo je absolventem Hutní fakulty VŠB v Ostravě a do Třineckých železáren nastoupil v roce 1983. Od té doby prošel řadou pracovních pozic a v roce 1997 se stal ředitelem třinecké slévárny.Mgr. Jan Rafaj, MBA

Jan Rafaj je od roku 2017 generálním ředitelem společnosti Residomo a současně externím poradcem generálního ředitele společnosti ArcelorMittal Ostrava. Jan Rafaj vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně a získal titul MBA na Prague International Business School. V minulosti působil v různých funkcích ve společnostech ArcelorMittal Frýdek-Místek a ArcelorMittal Ostrava se zaměřením na HR, právo a vnější vztahy. V letech 2012 až 2017 působil jako personální ředitel skupiny ArcelorMittal ve Východní Evropě a jako člen představenstva ArcelorMittal Ostrava.Ing. Dmitrij Ščuka

Dmitrij Ščuka je generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Vítkovice Steel. Má bohaté zkušenosti včetně sedmi let jako partner ve společnosti Deloitte či ze společnosti Evraz Holding, kde měl coby regionální ředitel na starosti region Evropy a Afriky. Dmitrij Ščuka studoval jaedrnou fyziku na Technické univerzitě v Moskvě.Ing. Peter Zima

Peter Zima je manažerem pro evropské záležitosti a vnější vztahy v US Steel Košice.