Snižování emisí skleníkových plynů v ocelářství

Snižování emisí skleníkových plynů v ocelářství

Zpět na přehled novinek Snižování emisí skleníkových plynů v ocelářství Výroba oceli je založena na chemických reakcích, a proto je výraznější snižování emisí velmi obtížné. Novodobá historie ocelářství by se s klidem dala nazvat historií snižování přímých...
Jak české ocelárny investují do snižování emisí

Jak české ocelárny investují do snižování emisí

Zpět na přehled novinek Čeští výrobci oceli investovali přímo do technologií, které zachycují škodlivé emise od roku 1993 přes 40 miliard korun. Přibližně stejnou částku investovali i do modernizace výrobního zařízení. Za tu dobu klesly například emise prachu o 94...
Jak dopadá obchodování s povolenkami na ocelářský průmysl

Jak dopadá obchodování s povolenkami na ocelářský průmysl

Zpět na přehled novinek Ocelářství patří mezi odvětví ohrožená únikem uhlíku, která dostávají bezplatně část povolenek pokrývající emise skleníkových plynů souvisejících přímo s výrobou oceli a hutních výrobků. Bezplatný příděl povolenek ohroženým odvětvím odráží...