23. - 27. září 2024

12. mezinárodní konferenci o cirkulárních uhlíkových technologiích se zaměřuje na příležitosti a výzvy, jakož i na inovace a vývoj v oblasti cirkulárních uhlíkových technologií, které mají otevřít cestu k energeticky účinnému, oběhovému a klimaticky neutrálnímu hospodářství prostřednictvím recirkulace odpadů obsahujících uhlík jako druhotných surovin pro výrobu.