Aktuálně

Nejbližší události

Steel Bridges Prague 2024, ČR, Praha

11. – 13. září 2024

11. ročník sympozia Steel Bridges tentokrát proběhne v České republice. Konat se bude 11.-13. září 2024 v OREA Hotel Pyramida Praha. Mezinárodní sympozium Steel Bridges Prague 2024 představí velké množství témat souvisejících s výzkumnými, projektovými a konstrukčními aktivitami v oblasti ocelových mostů.

Eurocoke Summit, Rakousko, Vídeň

18. - 19. září 2024

Eurocoke je přední evropská akce v oblasti koksu, uhlí a oceli, která láká odborníky z celého odvětví. Program zahrnuje všechna zásadní témata jako jsou nejnovější tržní trendy či technický a provozní vývoj v odvětví. Můžete zde rozšířit své obchodní příležitosti a navázat kontakty s předními odborníky v oboru. Mezi účastníky veletrhu Eurocoke patří: ArcelorMittal, Tata Steel, thyssenkrupp, Coquecol, Warrior Met Coal, Steelcom, Ternium, GME Energy, KCN Coke Plant, Futbocoque, Jellinbah, Anglo American, SunCoke Energy, Commonwealth Coal, Warrior Met Coal, Coquecol, Arch Resources, McKinsey, Ramaco Resources a mnoho dalších.

 

12th International Freiberg Conference on Circular Carbon Technologies, Shanghai, Čína

23. - 27. září 2024

12. mezinárodní konferenci o cirkulárních uhlíkových technologiích se zaměřuje na příležitosti a výzvy, jakož i na inovace a vývoj v oblasti cirkulárních uhlíkových technologií, které mají otevřít cestu k energeticky účinnému, oběhovému a klimaticky neutrálnímu hospodářství prostřednictvím recirkulace odpadů obsahujících uhlík jako druhotných surovin pro výrobu.