Kontakt

Ocelářská unie a.s.

Jindřišská 939/20
110 00 Praha 1
Česká republika

Tel: +420 245 001 630
e-mail: info@ocelarskaunie.cz

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2560.122258609015!2d14.426873515904667!3d50.08399782158203!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470b9312ffffffff%3A0x7dc0f9eff41d1314!2zT2NlbMOhxZlza8OhIHVuaWUgYS5zLg!5e0!3m2!1scs!2scz!4v1527244229431" width="100%" height="250" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

Nejčerstvější aktuality:

Noví členové Ocelářské unie

Noví členové Ocelářské unie

Noví členové Ocelářské unie - Aperam a Fakulta stavební ČVUT v Praze >>

Fit for 55: průmyslová revoluce

Fit for 55: průmyslová revoluce

V červenci 2021 Evropská komise zveřejnila balík legislativních návrhů, které mají do roku 2030 dovést EU ke splnění nového cíle snížit emise skleníkových plynů o 55 % oproti roku 1990. Dosavadním cílem bylo emise snížit o 40 % s tím, že uhlíkové neutrality má EU dosáhnout do roku 2050. Balík, který dostal název „Fit for 55“, je od podzimu jedním z hlavních témat politických debat na národní i evropské úrovni. >>

USA a EU vyřešily vleklý spor o cla na ocel a hliník

USA a EU vyřešily vleklý spor o cla na ocel a hliník

USA a EU vyřešily vleklý spor o cla na ocel a hliník >>