Ekologie

Ocelářům záleží na životním prostředí a dělají vše proto, aby svou environmentální stopu maximálně snížili. Ostatně je k tomu vede i přísná evropská a domácí legislativa vyžadující používání nejlepších dostupných technik či omezující rizikové látky. Velký úspěch při snižování negativního vlivu odvětví na životní prostředí je patrný z nejrůznějších dat. Např. snížení prašnosti takřka na 1-2 % úrovně v devadesátých letech je toho zářným příkladem. Tato cesta ale nekončí, ve svých snahách pokračujeme.

Jak se stanovují emisní limity pro výrobce oceli

Jak se stanovují emisní limity pro výrobce oceli

Na ocelářství se jako na jeden ze zdrojů znečištění životního prostředí vztahuje evropská směrnice o průmyslových emisích. Podle článku 15 této směrnice nesmí mezní hodnoty emisí škodlivých látek – k nimž patří oxidy dusíku, oxidy síry a tuhé znečišťující látky – do...

Jak české ocelárny investují do snižování emisí

Jak české ocelárny investují do snižování emisí

Čeští výrobci oceli investovali přímo do technologií, které zachycují škodlivé emise od roku 1993 přes 40 miliard korun. Přibližně stejnou částku investovali i do modernizace výrobního zařízení. Za tu dobu klesly například emise prachu o 94 procent. Množství...