AVOT

Asociace výrobců ocelových trubek (AVOT) sdružuje výrobce nejen z České republiky, ale také ze Slovenska. Naším cílem je sledovat potřeby a vývoj odvětví výroby ocelových trub a trubek, včas a efektivně na ně reagovat. Zpracováváme statistiky výroby, sledujeme vývoz a dovoz. Úzce spolupracujeme zejména s Evropskou asociací výrobců ocelových trubek (ESTA), která zastupuje zájmy výrobců ocelových trubek na úrovni EU.

Novým prezidentem československé Asociace výrobců ocelových trubek (AVOT) byl v prosinci 2022 členskými firmami jednomyslně zvolen René Fabik, generální ředitel společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Členové AVOT

Liberty Ostrava
Třinecké železárny
ArcelorMittal
Válcovny trub Chomutov
U. S. Steel Košice
ŽP Trade Bohemia