Data o výrobě a obchodu s ocelí v ČR

Statistiky za 1. čtvrtletí roku 2024

Výroba surové oceli za 1. čtvrtletí letošního roku v ČR dosáhla 642 tis. tun, což je o více jak 300 tis. tun méně než tomu bylo v roce loňském. Podobně je na tom i celková zjevná spotřeba oceli v ČR, jež dosáhla 1,37 mil. tun, to představuje meziroční propad o více než 130 tis. tun. Důvody pro neutěšenou situaci lze hledat zejména ve stále nízké poptávce, se kterou se odvětví potýká již takřka dva roky. Negativní dopady na celý průmysl mají stále vysoké ceny energií, dozvuky vysoké inflace či nejistá geopolitická situace.

Ruku v ruce se snižující se výrobou surové oceli jde i snižující se výroba konečných výrobků. Vyjma kolejnic, tlustých plechů a štětovnic, jejichž produkce spíše stagnovala, se významně propadla výroba všech ostatních konečných výrobků.

V důsledku postupného snižováním výroby se snižuje i objem vyváženého zboží z ČR. Zatímco v 1. čtvrtletí loňského roku činil objem vývozu 1,04 mil. tun ocelových výrobků, za stejné období letošního roku to bylo již jen 830 tis. tun. Objem vývozu byl tak jeden z nejnižších od krize v roce 2009. Naproti tomu objem dovážené oceli do ČR mírně vrostl. Za 1. čtvrtletí letošního roku tak objem činil 1,68 mil. tun, což představuje meziroční zvýšení o 34 tis. tun.

Archiv

Statistiky za 1. – 4. čtvrtletí roku 2023

V průběhu celého roku 2023 i nadále pokračoval výrazný pokles ocelářského odvětví, které pozorujeme již od poloviny roku 2022. Zjevná spotřeba oceli v ČR za celý rok dosáhla 5,6 mil. tun, což je nejnižší hodnota od finanční krize v roce 2009. Oproti předešlému roku...

Novinky