Kalendář akcí

Steel Bridges Prague 2024, ČR, Praha

11. – 13. září 2024

11. ročník sympozia Steel Bridges tentokrát proběhne v České republice. Konat se bude 11.-13. září 2024 v OREA Hotel Pyramida Praha. Mezinárodní sympozium Steel Bridges Prague 2024 představí velké množství témat souvisejících s výzkumnými, projektovými a konstrukčními aktivitami v oblasti ocelových mostů.

Eurocoke Summit, Rakousko, Vídeň

18. - 19. září 2024

Eurocoke je přední evropská akce v oblasti koksu, uhlí a oceli, která láká odborníky z celého odvětví. Program zahrnuje všechna zásadní témata jako jsou nejnovější tržní trendy či technický a provozní vývoj v odvětví. Můžete zde rozšířit své obchodní příležitosti a navázat kontakty s předními odborníky v oboru. Mezi účastníky veletrhu Eurocoke patří: ArcelorMittal, Tata Steel, thyssenkrupp, Coquecol, Warrior Met Coal, Steelcom, Ternium, GME Energy, KCN Coke Plant, Futbocoque, Jellinbah, Anglo American, SunCoke Energy, Commonwealth Coal, Warrior Met Coal, Coquecol, Arch Resources, McKinsey, Ramaco Resources a mnoho dalších.

 

12th International Freiberg Conference on Circular Carbon Technologies, Shanghai, Čína

23. - 27. září 2024

12. mezinárodní konferenci o cirkulárních uhlíkových technologiích se zaměřuje na příležitosti a výzvy, jakož i na inovace a vývoj v oblasti cirkulárních uhlíkových technologií, které mají otevřít cestu k energeticky účinnému, oběhovému a klimaticky neutrálnímu hospodářství prostřednictvím recirkulace odpadů obsahujících uhlík jako druhotných surovin pro výrobu.

2024 Koksownictwo 2024, Szczyrk, Polsko

3. - 4. října 2024

Letošní konference se bude konat ve dnech 3.-4. října v hotelu Klimczok Resort & SPA ve Szczyrku a bude fórem pro výměnu nejnovějších poznatků a praktických zkušeností z koksárenského průmyslu a odvětví, která s koksárenským průmyslem spolupracují. Kromě toho budou na této konferenci představeny výsledky práce na optimalizaci technologických systémů a environmentální bezpečnosti jako výzvy, kterým dnes čelí koksárenský průmysl. Bude představena řada inovativních technologických řešení používaných ve světovém koksárenském průmyslu a příprava koksárenského průmyslu na splnění environmentálních požadavků.

Mezinárodní strojírenský veletrh, ČR, Brno

8. – 11. října 2024

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě. Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Nosným oborem je tradičně obrábění a tváření. Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje, a adaptace průmyslu a obchodu se bude ubírat právě tímto směrem.

9th European Coke and Ironmaking Congress, Itálie, Verona

16. – 18. října 2024

Kongres se zaměří na nejnovější technologie v oblasti výroby koksu, spékání, peletizace, pyrolizace biomasy a výroby železa. Cíl uhlíkové neutrality v roce 2025 a s ním spojené intenzivní úsilí ocelářského průmyslu významně ovlivní technologie redukce železné rudy. Z tohoto hlediska je vzhledem k nedostatku železných rud odpovídajících požadavkům na přímou redukci plynem a na tavení v elektrické obloukové peci důležitý návrh nových technologií a zařízení, které mohou zajistit uhlíkovou neutralitu i pro cesty na bázi uhlí. Tento kongres se zaměří na technologie, které mohou tohoto cíle dosáhnout zlepšením účinnosti stávajícího procesu, použitím zařízení, která zamezují čistým emisím skleníkových plynů, a poukázáním na nové cesty založené na využívání biomasy, jejíž čisté emise jsou ve své podstatě neutrální.

Global Carbon Congress, Praha, ČR

11. - 14. listopadu 2024

Zkoumejte dynamiku propojení při obchodování s uhlím. CeCo Events, nezávislá společnost pro pořádání akcí, jako přední konference v oboru, každoročně na Global Carbon Congress shromažďuje vlivné osoby s rozhodovacími pravomocemi, které určují trajektorii tohoto odvětví. Tato platforma slouží jako ústřední centrum pro navazování kontaktů, výměnu znalostí a určování směru budoucnosti odvětví.

Konference KONSTRUKCE 2024, Špindlerův Mlýn, ČR

14. listopadu 2024

Má využití ocelových konstrukcí ve stavebnictví prostor? Je dostatečně využito jejich potenciálu? To vše byste se mohli dozvědět na 14. odborné konferenci KONSTRUKCE 2024, kterou pořádá vydavatelství KONSTRUKCE Media, s.r.o. ve spolupráci s Českou asociací ocelových konstrukcí. Konference bude rozdělena do dvou odborných bloků, a to: Mosty a Ocelové konstrukce v pozemním stavitelství.

SteelSIM 2025, ČR, Třinec

2. – 4. září 2025

11. mezinárodní konference o modelování a simulaci metalurgických procesů při výrobě oceli SteelSIM 2025 pořádaná Českou hutnickou společností. Konference si klade za cíl nabídnout velkou příležitost pro odborníky v oblasti numerického modelování a simulace. Účastníci pocházejí jak ze sfér akademického výzkumu, tak z oblasti ocelářského průmyslu, aby si vyměnili poznatky a nové vědecké/technické úspěchy a diskutovali o společných výzvách a možných cestách budoucího vývoje. Bude se zabývat současným stavem simulovaného a prediktivního modelování v oblasti navrhování a výroby oceli.

Novinky