Vzdělávání

Oblast vzdělávání je pro udržení a další rozvoj ocelářství v Česku i EU klíčová, ať už se to týká zajištění zaměstnanosti v oboru nebo výzkumu a vývoje nových výrobních technologií. Ocelářská unie dlouhodobě spolupracuje se vzdělávacími institucemi v ČR, přičemž hlavními cíli je zajistit jejich provázání s výrobními společnostmi, jejich potřebami a prosazovat podporu výzkumu a vývoje v odvětví. Našimi členy jsou dvě vysoké školy: Fakulta materiálově-technologická VŠB Technické univerzity Ostrava a Fakulta stavební ČVÚT v Praze.