Velký úspěch začínajících výzkumníků

20. 11. 2023 | Novinky, Vzdělávání

V rámci projektové výzvy TA ČR Program Sigma uspěl tým výzkumníků z Fakulty materiálově-technologické.

V rámci projektové výzvy TA ČR Program Sigma uspěl tým výzkumníků z Fakulty materiálově-technologické.

Do veřejné výzvy TA ČR Program Sigma podali mladí výzkumníci z celé České republiky 562 návrhů projektů, 536 z nich pak postoupilo do samotného hodnocení. Z tohoto počtu následně komise TA ČR vybrala 57 návrhů, které podpořila. Míra úspěšnosti tak byla 10,14 %.

Mezi podpořenými projekty je i projekt mladých výzkumníků z Fakulty materiálově-technologické zaměřený na „Optimalizaci technologických parametrů elektrostruskového přetavování ocelí pro speciální využití“. Hlavním řešitelem projektu je Ing. Josef Walek, Ph.D. z Katedry metalurgických technologií. Cílem projektu je optimalizace parametrů ojedinělé výrobní technologie elektrostruskového přetavování (ESR) pro dosažení užitných vlastností vysoce jakostních ocelí s vyšší přidanou hodnotou. „Tyto speciální nástrojové a konstrukční oceli nacházejí uplatnění zejména v jaderné energetice, leteckém průmyslu, zdravotnictví, zbrojním průmyslu a speciálním strojírenství s požadavky na vysokou míru spolehlivosti ocelových komponent. Optimalizace procesu ESR bude zaměřena na studium a návrh optimálního struskového režimu, na studium termofyzikálních vlastností ocelí a na studium struktury ocelí v závislosti na tavicích výkonech“ doplňuje dr. Walek.

Řešením projektu vzniknou původní originální výsledky aplikovaného výzkumu, které bude možné implementovat do provozních podmínek při výrobě a zpracování ocelí technologií ESR.

Návrh projektu vznikl ve spolupráci se společností ŽĎAS, a.s., kde je řešitelem absolventka studijního programu Metalurgické inženýrství Fakulty materiálově-technologické Ing. Adéla Odehnalová.

Celému týmu řešitelů srdečně gratulujeme.

Novinky