DEKARBONIZACE OCELÁŘSTVÍ

Evropské ocelářství čelí v současné době patrně nejtěžší zkoušce v historii. Na jedné straně musí sektor co nejrychleji dekarbonizovat, aby se vyhnul extrémním nákladům …

Návrh Evropské komise na snížení emisí o 90 % do roku 2040 je nesplnitelný

Návrh Evropské komise na snížení emisí o 90 % do roku 2040 je nesplnitelný

Praha, 14. února 2024 - Zástupci energeticky náročných odvětví českého průmyslu upozorňují, že ČR by neměla podpořit Evropskou komisí navržený klimatický cíl snížit emise o 90 % do roku 2040. Návrh vychází z nerealistických předpokladů a zcela opomíjí skutečnost, že Evropská unie ani jednotlivé členské státy zatím nevytvořily podmínky nezbytné pro masívní investice do zelené transformace průmyslu v jednotlivých zemích. Pokud by byl navrhovaný cíl potvrzen, bude to mít vážné ekonomické i sociální dopady na miliony lidí v celé Evropě a dlouhodobou konkurenceschopnost firem v EU. Pro ČR jako zemi s vysokým podílem průmyslu na HDP by byly dopady zvlášť negativní. Česká vláda se tedy musí zasadit o to, aby byl cíl přehodnocen. více

Co si letos a příští rok nenechat ujít v Třinci

Co si letos a příští rok nenechat ujít v Třinci

Doporučujeme INVENT ARENU 2024: 12. a 13. června 2024 a SteelSIM 2025: 2. až 4. září 2025. více

Zjevná spotřeba oceli v Česku byla ve 3. čtvrtletí nejnižší za deset let

Zjevná spotřeba oceli v Česku byla ve 3. čtvrtletí nejnižší za deset let

Ocelářská unie zveřejnila data o výrobě a obchodu s ocelí v ČR za 3. čtvrtletí roku 2023. I nadále bohužel pokračuje výrazný pokles celého ocelářského odvětví, které pozorujeme již od poloviny loňského roku. Zjevná spotřeba oceli v ČR za 3. čtvrtletí letošního roku dosáhla 1,37 mil. tun, což je nejnižší hodnota za posledních 10 let. více

KDO JSME

Jsme sdružení, které hájí zájmy českých a slovenských výrobců a zpracovatelů oceli. Našimi členy jsou i vzdělávací a výzkumné instituce. Poskytujeme odborné služby, konzultace a poradenství pro ocelářský průmysl v oblastech obchodu, statistiky, technologie, standardizace a ekologie. Jsme platforma pro výměnu zkušeností mezi odborníky a zároveň zdrojem informací pro širokou veřejnost.

Jsme aktivním členem Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR a zastupujeme zájmy českých ocelářů ve sdruženích World Steel Association, Eurofer a European Steel Tube Association (ESTA). Poskytujeme zázemí pro činnost Asociace výrobců ocelových trubek (AVOT).

Pokud se chcete o naší činnosti dozvědět více, napište nám na info@ocelarskaunie.cz.