Kdo jsme

Jsme sdružení, které hájí zájmy českých a slovenských výrobců a zpracovatelů oceli. Našimi členy jsou i vzdělávací a výzkumné instituce. Poskytujeme odborné služby, konzultace a poradenství pro ocelářský průmysl v oblastech obchodu, statistiky, technologie, standardizace a ekologie. Jsme platforma pro výměnu zkušeností mezi odborníky a zároveň zdrojem informací pro širokou veřejnost.

Jsme aktivním členem Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR a zastupujeme zájmy českých ocelářů ve sdruženích World Steel Association, Eurofer a European Steel Tube Association (ESTA). Poskytujeme zázemí pro činnost Asociace výrobců ocelových trubek (AVOT).

Stručná historie Ocelářské unie

1968

Činnost firem řízena Generálním ředitelstvím hutnictví železa

Od roku 1968 byla činnost československých hutnických společností řízena a koordinována z úrovně Generálního ředitelství hutnictví železa se sídlem v Praze.

1990

Založení Společného podniku hutnictví železa

Společný podnik hutnictví železa, zřízený dne 24.10.1990, se zabýval odbornými činnostmi na základě požadavků firem z oboru výroby a užití železných kovů.

1992

Vznik společnosti Hutnictví železa a.s.

Ke dni 31.12.1992 je založena společnost Hutnictví železa a.s. Zakládající akcionářská základna čítá celkem 20 výrobních a odbytových společností z České a Slovenské republiky. Hutnictví železa se současně stává členem světové (Worldsteel) i evropské (Eurofer) ocelářské asociace. Společnost se primárně zaměřuje na základní činnosti v oblasti statistiky výroby a odbytu hutní produkce, ekologie, technické normalizace, zpracování odborných koncepcí či politikou zaměstnanosti.

1999

Předsedou představenstva se stává Jaroslav Raab

Dne 19.2. 1999 se předsedou představenstva společnosti stává bývalý předseda představenstva Třineckých železáren RNDr. Jaroslav Raab, který svou funkci zastával až do roku 2017, tj. více jak 18 let.

2000

Předsedou dozorčí rady se stává Jiří Cienciala

Předsedou dozorčí rady Hutnictví železa se 6. 12. 2000 stal Ing. Jiří Cienciala, CSc., který v té době zastával funkci generálního ředitele Třineckých železáren.

2013

Předsedou dozorčí rady se stává Jan Czudek

Od 6. 3. 2013 se předsedou dozorčí rady Hutnictví železa stává Ing. Jan Czudek, tehdejší generální ředitel Třineckých železáren.

2017

Změna názvu společnosti na Ocelářská unie a.s.

K 1. 6. 2017 dochází ke změně názvu společnosti na Ocelářská unie a.s. a statutárním ředitelem se stává Mgr. Jan Rafaj. Současně se mění organizační struktura společnosti, dochází k zúžení oblastí činnosti a snížení počtu zaměstnanců na současnou úroveň.

2018

Statutárním ředitelem se stává Daniel Urban

Od 1. 1. 2018 se statutárním ředitelem společnosti stává Mgr. Daniel Urban působící v ArcelorMittal Ostrava (nyní Liberty Ostrava). Zároveň dochází ke změně sídla společnosti. Z pražských Strašnic se kanceláře společnosti přesunuly do nových prostor v budově Harrachovského paláce v ulici Jindřišská, kde působí doposud.

2020

Daniel Urban se stává předsedou představenstva

V souvislosti se změnou stanov obchodní společnosti Ocelářská unie a.s. došlo ke změně systému vnitřní struktury akciové společnosti, a to v důsledku novely zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. V zájmu zachování dosavadního modelu řízení byl schválen dualistický systém vnitřní struktury při zachování jednočlenného představenstva a sedmičlenné dozorčí rady.

2022

Našimi členy se stávají ČVÚT a společnost Aperam

Ocelářská unie se rozšiřuje o další členy: Fakultu stavební ČVÚT v Praze a společnost Aperam. Došlo tak k ustálení stávající členské základny společnosti.

2024

Změny ve vedení společnosti

K 1. 1. 2024 se předsedou dozorčí rady společnosti stává Ing. Roman Heide, Ph.D., MBA, který je od roku 2023 generálním ředitelem Třineckých železáren. K 1. 5. 2024 se předsedkyní představenstva společnosti stává Mgr. Ing. Marcela Kubalová.

Naši členové

Liberty Ostrava
Třinecké železárny
Vítkovice Steel
ArcelorMittal
Aperam
Válcovny trub Chomutov
OFZ
U. S. Steel Košice
ŽP Trade Bohemia
Fakulta stavební<br />
České vysoké učení technické v Praze

Ocelářská unie je členem

Worldsteel
Eurofer
ESTA
Svaz průmyslu a dopravy České republiky