Ocelářství

Ocelářství se řadí mezi tradiční odvětví těžkého zpracovatelského průmyslu a je rozšířeno takřka po celém světě. Patří sem nejen samotná výroba železa a oceli, ale i její druhotné zpracování. Odvětví je významné také v Česku a na Slovensku, a to jak z hlediska příspěvku k HDP, tak i z pohledu přímé i nepřímé zaměstnanosti. České a slovenské firmy vyrábějí především základní hutní výrobky, jako je surové železo, surová ocel, polotovary, dlouhé a ploché válcované výrobky či ocelové trubky. Celé odvětví je materiálovou základnou pro mnohé navazující obory zpracovatelského průmyslu jako je strojírenství, stavebnictví a mnohé další.

O oceli

Vzdělávání

Normy

Ocelové výrobky našich členů

Ocelové výrobky našich členů

Pokusili jsme se přehledně rozdělit základní výrobní portfolia našich členských podniků. Více informací k jednotlivým kategoriím naleznete v přiložených produktových kartách. PÁSY A PLECHY / PLOCHÉ VÝROBKY Pásy široké Plechy Pásy široké podélně dělené Plechy se...

Jak se vyrábí a zpracovává ocel

Jak se vyrábí a zpracovává ocel

Surové železo Na samém začátku výroby oceli je surové železo, které se vyrábí ve vysoké peci z železné rudy za pomoci koksu, vápence a dalších přísad. Ze surového železa se v ocelárně vyrábí ocel, kterou se pak zpracuje do polotovarů a pak do koncových výrobků. Pro...

Proměny tisícileté technologie výroby železa

Proměny tisícileté technologie výroby železa

Lidem trvalo tisíce let, než se naučili vyrábět železo.  Již šest tisíc let před naším letopočtem sice lidé objevili způsob, jak z rudy vyrábět měď, ale do počátku výroby železa jim tehdy zbývalo ještě více než tři tisíce let. Neznamená to ale, že by lidé v té době...