První absolvent doktorského studia pod dvojím vedením na FMT

23. 11. 2023 | Novinky, Vzdělávání

Mariusz Drong jako první student Fakulty materiálově-technologické úspěšně obhájil svou disertační práci pod tzv. Cotutellem.
VŠB - dvojí vedení

Mariusz Drong jako první student Fakulty materiálově-technologické úspěšně obhájil svou disertační práci pod tzv. Cotutellem.

Na konci měsíce října se konala mezinárodní obhajoba disertační práce studenta Mariusze Dronga z doktorského studijního programu Nanotechnologie. Mariusz Drong absolvoval své studium pod dvojím vedením, tzv. Cotutelle. Jeho studium probíhalo současně na Fakultě materiálově-technologické, VŠB-Technické univerzitě Ostrava a francouzské Institut Polytechnique de Paris v Palaiseau, kde strávil polovinu doby svého studia. V Palaiseau rovněž celé studium ukončil úspěšnou obhajobou disertační práce před mezinárodní komisí složenou z odborníků z celé Evropy. Tato komise se jednomyslně shodla na tom, že profil Mariusze Dronga jako výzkumného pracovníka je na vysoké úrovni a dovednosti, které během doktorského studia získal jsou velmi cenné a umožňují mu otevřít nové směry v oblasti výzkumu, kterému se bude v budoucnu věnovat. Ukončením studia získal Mariusz Drong nejen mezinárodně uznávaný doktorský titul „Ph.D.“, ale také titul „Docteur de l’Institut Polytechnique de Paris“.

Mariusz Drong se ve svém výzkumu zabýval fyzikou laserů, a to konkrétně spinovými lasery, které mají potenciál drasticky zrychlit optický přenos dat. Na základě studijních výsledků a také aktivní publikační činnosti během studia mu byla nabídnuta pracovní příležitost na jedné z nejlepších univerzit světa, a to na University of California, Berkeley v USA.

K tomuto mimořádnému úspěchu srdečně gratulujeme.

Novinky