Vítkovice STEEL investují do nové naváděcí linky pro párování štětovnic

14. 6. 2024 | Aktivity členů, Novinky

Naše členské společnosti stále investují do nových technologií. Vítkovice STEEL uvádějí do zkušebního provozu nové naváděcí zařízení pro párování štětovnic.
V rámci našeho neustálého úsilí o inovace a zlepšování kvality našich produktů, jsme zahájili zkušební provoz našeho naváděcího zařízení pro párování štětovnic. Toto zařízení je klíčovým přírůstkem do našeho výrobního procesu a představuje další krok vpřed v naší strategii investic do modernějších technologií.
Jedním z cílů nové technologie je eliminace rizika vzniku úrazů na pracovišti.
Během zkušebního provozu se zaměřujeme na optimalizaci výkonu zařízení a zajištění, že bude splňovat všechny naše kvalitativní a produktivní standardy. Tým našich odborníků pečlivě monitoruje každý krok procesu, aby zajistil, že párovačka s novým naváděcím zařízením bude plně připravena pro běžný provoz.

Novinky