2. – 4. září 2025

11. mezinárodní konference o modelování a simulaci metalurgických procesů při výrobě oceli SteelSIM 2025 pořádaná Českou hutnickou společností. Konference si klade za cíl nabídnout velkou příležitost pro odborníky v oblasti numerického modelování a simulace. Účastníci pocházejí jak ze sfér akademického výzkumu, tak z oblasti ocelářského průmyslu, aby si vyměnili poznatky a nové vědecké/technické úspěchy a diskutovali o společných výzvách a možných cestách budoucího vývoje. Bude se zabývat současným stavem simulovaného a prediktivního modelování v oblasti navrhování a výroby oceli.