Statistiky za 1. – 4. čtvrtletí roku 2023

15. 5. 2024 | ČR

V průběhu celého roku 2023 i nadále pokračoval výrazný pokles ocelářského odvětví, které pozorujeme již od poloviny roku 2022. Zjevná spotřeba oceli v ČR za celý rok dosáhla 5,6 mil. tun, což je nejnižší hodnota od finanční krize v roce 2009. Oproti předešlému roku došlo ke snížení zjevné spotřeby o 1 mil. tun.

Dáno je to jednak dlouhodobým poklesem poptávky na trhu s ocelí, krizí v mnoha průmyslových odvětvích, ale i snižující se produkcí surové oceli v ČR. Za celý rok 2023 produkce surové oceli v ČR dosáhla 3,4 mil. tun, což je vůbec nejnižší hodnota v historii. Oproti roku 2022 jde o snížení o takřka 800 tis. tun (-21 %).

Snížený objem výroby byl zaznamenán u všech základních produktových kategorií. Zdaleka nejvíce klesla výroba dlouhých výrobků, a to meziročně o více než čtvrtinu. O něco méně klesala výroba trubek (-12 %). Naopak držela se výroba plochých výrobků, jejichž produkce klesla jen o 1 %.

V důsledku snižující se výroby meziročně pokleslo i množství vyváženého zboží z ČR. Celkový objem se tak v roce 2023 snížil z 4 mil. tun na 3,7 mil. tun. Podobný pokles byl zaznamenán i u dovozu ocelářských výrobků do ČR, zde se objem snížil z 6,6 mil. tun v roce 2022 na 6,3 mil. tun v roce 2023. I nadále ale platí, že z hlediska vývozu i dovozu jsou pro ČR klíčovými trhy státy EU, primárně pak naši sousedé, kteří se na dovozu i vývozu podílí z více jak 60 %.

Archiv

Statistiky za 1. čtvrtletí roku 2024

Výroba surové oceli za 1. čtvrtletí letošního roku v ČR dosáhla 642 tis. tun, což je o více jak 300 tis. tun méně než tomu bylo v roce loňském. Podobně je na tom i celková zjevná spotřeba oceli v ČR, jež dosáhla 1,37 mil. tun, to představuje meziroční propad o více...

Novinky