V průběhu celého roku 2023 i nadále pokračoval výrazný pokles ocelářského odvětví, které pozorujeme již od poloviny roku 2022. Zjevná spotřeba oceli v ČR za celý rok dosáhla 5,6 mil. tun, což je nejnižší hodnota od finanční krize v roce 2009. Oproti předešlému roku...