3. – 7. června 2024

Ve dnech 3. až 7. června 2024 se v konferenčním centru Philharmonie Essen uskuteční 13. evropská konference o výrobě elektrické oceli. Více než 150 prezentací je rozděleno do následujících témat: Technologie elektrických obloukových pecí; Procesy elektrických obloukových pecí; Tavení DRI/HBI v elektrických obloukových pecích; Nové typy pecí pro tavení DRI/HBI; Požadavky a řešení v oblasti elektrické sítě; Optimalizace energie a účinnosti; Procesy a technologie pánvových pecí; Strategie ekologické výroby oceli.