16. dubna 2024

Již 23. energetický kongres ČR se uskureční dne 16. dubna 2024 v hotelu Grand Majestic Plaza v Praze. Hlavními tématy kongresu bude transformace energetiky, bezpečnost, udržitelnost a dekarbonizacce ve vizích, strategiích a investicích do roku 2030, resp. 2050.