16. – 18. října 2024

Kongres se zaměří na nejnovější technologie v oblasti výroby koksu, spékání, peletizace, pyrolizace biomasy a výroby železa. Cíl uhlíkové neutrality v roce 2025 a s ním spojené intenzivní úsilí ocelářského průmyslu významně ovlivní technologie redukce železné rudy. Z tohoto hlediska je vzhledem k nedostatku železných rud odpovídajících požadavkům na přímou redukci plynem a na tavení v elektrické obloukové peci důležitý návrh nových technologií a zařízení, které mohou zajistit uhlíkovou neutralitu i pro cesty na bázi uhlí. Tento kongres se zaměří na technologie, které mohou tohoto cíle dosáhnout zlepšením účinnosti stávajícího procesu, použitím zařízení, která zamezují čistým emisím skleníkových plynů, a poukázáním na nové cesty založené na využívání biomasy, jejíž čisté emise jsou ve své podstatě neutrální.