AVOT

Asociace výrobců ocelových trubek (AVOT) sdružuje výrobce nejen z České republiky, ale také ze Slovenska. Naším cílem je sledovat potřeby a vývoj odvětví výroby ocelových trub a trubek, včas a efektivně na ně reagovat. Zpracováváme statistiky výroby, sledujeme vývoz a dovoz. Úzce spolupracujeme zejména s Evropskou asociací výrobců ocelových trubek (ESTA), která zastupuje zájmy výrobců ocelových trubek na úrovni EU.

Novým prezidentem československé Asociace výrobců ocelových trubek (AVOT) byl v prosinci 2022 členskými firmami jednomyslně zvolen René Fabik, generální ředitel společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.