AVOT

Asociace výrobců ocelových trubek (AVOT) sdružuje výrobce nejen z České republiky, ale také ze Slovenska. Naším cílem je sledovat potřeby a vývoj odvětví výroby ocelových trub a trubek, včas a efektivně na ně reagovat. Zpracováváme statistiky výroby, sledujeme vývoz a dovoz. Úzce spolupracujeme zejména s Evropskou asociací výrobců ocelových trubek (ESTA), která zastupuje zájmy výrobců ocelových trubek na úrovni EU.

Novým prezidentem AVOT se stal dne 3. června 2021 Libor Černý, ředitel rourovny Liberty Ostrava.