Bez okamžitého zásahu vlády hrozí krach mnoha firem a masivní propouštění

5. 9. 2022 | Novinky

Praha, 5. září 2022 – Zástupci energeticky náročných průmyslových odvětví zaslali předsedovi vlády ČR otevřený dopis, v němž jej žádají o urychlený zásah proti extrémním cenám energií a maximální podporu českého průmyslu v Evropské unii. Doporučují vládě šest konkrétních opatření, která by pomohla řešit příčiny nebo tlumit následky současných cen, které nemají nic společného s českou realitou.

Podíl průmyslu na českém HDP činí asi 30 %, což naši zemi řadí mezi nejprůmyslovější země světa. Český průmysl v současnosti zaměstnává přibližně 1,3 milionu lidí (téměř 36 % celkové zaměstnanosti).
Průmyslové firmy i jejich zaměstnance ohrožuje bezprecedentní vývoj na trzích s energiemi v ČR a Evropě. Nejenže jsou současné ceny elektrické energie a zemního plynu dlouhodobě likvidační, hrozí dokonce přerušení či omezování jejich dodávek. „Česká ekonomika čelí nejhorší krizi za posledních třicet let. Vláda to snad už začíná chápat a my jsme připraveni společně s ní hledat možná řešení“, říká Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR.

Extrémní ceny energií ohrožují základy české ekonomiky a sociální smír. Obzvlášť dramatická je situace v energeticky náročných odvětví, která dodávají produkty tisícům firem v navazujících odvětvích od stavebnictví přes zemědělství až po strojírenství. Shodují se na tom zástupci energeticky náročných odvětví, mezi něž patří chemici, oceláři, cementáři, vápeníci, cihláři, papírníci, skláři a keramici. Ti nyní spojují své síly s cílem apelovat na vládu a nabídnout řešení. Šest konkrétních opatření zaslali předsedovi vlády v otevřeném dopisu.

„Hrozí krach mnoha firem a masivní propouštění, ale vláda reaguje bohužel velmi pomalu. Skutečně účinné zásahy na trhu s plynem a elektřinou včetně zastropování ceny začala diskutovat až na konci srpna, což je pozdě“, říká Petr Mazzolini z AGC Flat Glass Czech, světového lídra ve výrobě plochého skla.

Výroba paliv a chemikálií, oceli, keramiky, skla, stavebních materiálů a dalších energeticky náročných produktů, stejně jako výroba ve všech navazujících odběratelských odvětvích, čelí obrovské hrozbě v podobě ekonomické nerentability a neschopnosti konkurovat firmám ze třetích zemí mimo EU, které mají cenově dostupné energie kdy a jak je potřebují, bohužel mnohdy na úkor ekologických a sociálních aspektů podnikání. České firmy zároveň prohrávají v konkurenci s firmami z jiných členských zemí, které již přistoupily k zastropování cen energií či přijaly jiná opatření na podporu průmyslu. „Chceme, aby vláda hledala domácí řešení energetické krize. Zároveň s napětím čekáme na výsledky jednání energetických ministrů, které se koná 9. září. Určitě musíme být aktivní i na evropské úrovni a podporovat rozumnou a postupnou cestu k nízkoemisní ekonomice“, řekl Daniel Urban, předseda představenstva Ocelářské unie.

Navrhovaná opatření:

  • Co nejrychlejší zastropování ceny energií. Strop lze aplikovat různými způsoby a náklady na něj v případě potřeby rozložit v čase. Pokles cen energií nejenže ochrání zákazníky, ale bude mít i pozitivní makroekonomický dopad, protože přispěje ke snížení rekordní inflace, která drtí peněženky Čechů.
  • Zavedení motivačního prvku pro velké spotřebitele k úsporám zemního plynu tak, že bude formou aukcí nabízet finanční kompenzaci za dobrovolné snížení spotřeby, aby bylo více zemního plynu k dispozici pro domácnosti, nemocnice či školy.
  • Zahájení evropské debaty o pozastavení či změnu systému obchodování s emisními povolenkami, jejichž rekordní cena se promítá nejen do ceny elektřiny, ale i do nákladů již tak těžce zkoušených firem, které povolenky musí nakupovat na volném trhu.
  • Schválení programu pomoci firmám podle dočasného rámce státní podpory EU, protože se jedná o vhodný doplňkový nástroj podpory zejména malých a středních firem.
  • Předběžná aktivace kurzarbeitu pro případ, že dojde k propouštění třeba při náhlém přerušení dodávek zemního plynu. Takový krok by dal firmám i zaměstnancům jistotu, že se mohou spolehnout na pomoc státu.
  • Zintenzivnění podpory technologické a klimatické transformace českého průmyslu včetně přechodu na alternativní paliva.


Přílohy:

  • Otevřený dopis průmyslových asociací předsedovi vlády České republiky
  • Seznam 932 kolektivních a individuálních členů sdružených v asociacích, které se připojili k otevřenému dopisu

 

 

Kontakt pro novináře:

Daniel Urban
Předseda představenstva
Ocelářská unie
Tel.: 720747543

 

Novinky