Dovoz oceli do ČR a Evropy na historickém maximu

13. 6. 2018 | Tisková zpráva

Praha, 12. června 2018 – Výroba a vývoz oceli z ČR v 1. čtvrtletí letošního roku zůstávají přibližně stejné jako v uplynulých letech, ale nůžky mezi vývozem a dovozem se i nadále rozevírají. V ČR se do dubna 2018 vyrobilo 1,7 mil. tun surové oceli, ale zatímco vývoz v 1Q 2018 činil 1,31 mil. tun, dovoz dosáhl 2 mil. tun oceli, nejvíce v historii. Také dovozy ze třetích zemí do EU byly nejvyšší v historii, když dosáhly téměř 40 mil. tun. To z EU činí největšího dovozce oceli na světě. Evropské ocelářství se zotavuje z poklesu výroby v letech 2015-2016 a ceny oceli mírně vzrostly. Výroba oceli v Evropě přímo a zprostředkovaně zaměstnává celkem 2,5 milionům lidí.

 Ocelářská unie a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR dnes uspořádaly každoroční setkání zástupců ocelářského průmyslu, státní správy a novinářů, zaměřené na aktuální témata od výroby a obchodu, přes americká cla, až po nové technologie a spolupráci průmyslu a univerzit.

Přínos ocelářství pro evropskou ekonomiku

Ocelářství je jedním z pilířů evropského průmyslu. Zaměstnává totiž přes tři sta tisíc lidí přímo a více než dva miliony nepřímo. Je to odvětví s celoevropsky nadprůměrnou přidanou hodnotou na zaměstnance (64 520 euro)[1]. V České republice pak dává ocelářství přímo a nepřímo práci téměř jednomu stu tisíc lidí a vytváří přidanou hodnotu ve výši téměř 70 mld. Kč ročně.

„Ocelářský průmysl znamená v EU 2,5 milionu přímých a nepřímých pracovních míst“, zdůraznil Jan Czudek, prezident Ocelářské unie. „Hutnictví je někdy bohužel vnímáno jako neekologický a zastaralý obor, ale není to pravda. Evropské hutě jsou nejmodernější na světě, vypouštějí nejméně emisí, a vyrábějí produkty, které se jinde nedělají. Rozhodně to není žádný dinosaurus na vyhynutí“, dodal Czudek.

Ekologie a inovace

Právě investice do ekologie a propojení vědy a výzkumu s průmyslem bylo leitmotivem letošního setkání. Wim Van der Stricht z belgického závodu skupiny ArcelorMittal v Gentu hovořil o využití hutních odpadních plynů k výrobě ethanolu, jako o cestě ke snižování emisí CO2. Miroslaw Motyka, předseda rady polské ocelářské asociace informoval o ekologizaci výroby oceli v Polsku a o zamýšlených investicích. Jana Dobrovská, děkanka Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava, představila inovační projekty realizované společně s průmyslem, např. vývoj mikrolegovaných materiálů ve spolupráci s Třineckými železárnami. „Naše fakulta tradičně spolupracuje s moravskoslezskými oceláři, protože společně je výzkum efektivnější. Jako hrozbu do budoucna bohužel vidím klesající zájem mladých lidí o technické obory“, shrnula profesorka Dobrovská.

Volný obchod a americká cla

Právě ve chvíli, kdy se českým ocelářům začíná dařit a evropská ekonomika roste, se bohužel musí vypořádat s protekcionismem a útoky na volný obchod. Americká cla uvalená na ocel z EU a dalších zemí počátkem června znamenají špatnou zprávu v podobě omezení přímého vývozu do USA a také hrozbu v podobě přesměrování milionů tun oceli ze třetích zemí na otevřený evropský trh.

„Očekáváme, že kromě zavedení cel na vybrané produkty z USA Evropská komise v červenci přijme prozatímní opatření, která by po dobu 200 dnů měla částečně omezit objem dovozů oceli do EU. Během této doby bude v případě potřeby rozhodnuto o dlouhodobější ochraně evropského trhu před možným skokovým nárůstem dovozu ze třetích zemí“, řekl Daniel Urban, statutární ředitel Ocelářské unie.

[1] „The Impact of the European Steel Industry on the EU Economy“, Oxford Economics, 2018

Kontakt:
Daniel Urban Roman Binder
Statutární ředitel Ocelářské unie AMI Communications
daniel.urban@ocelarskaunie.cz  roman.binder@amic.cz
720 747 543 724 012 641

Ocelářská unie:

Ocelářská unie sdružuje všechny významné ocelářské firmy z Česka a Slovenska. Klíčovými českými členy jsou Třinecké železárny, ArcelorMittal Ostrava a Vítkovice Steel. Firmy sdružené v Ocelářské unii zastupují 30 tisíc zaměstnanců.

Nejčerstvější aktuality:

Ceny oceli rostou ruku v ruce s cenami vstupních surovin a ostatních komodit

Ceny oceli rostou ruku v ruce s cenami vstupních surovin a ostatních komodit

Ceny oceli stoupají po celém světě a v Evropě jsou dnes dvakrát vyšší než před rokem. Hlavní příčinou je celosvětový růst cen vstupních surovin a komodit obecně. Ceny železné rudy a šrotu stoupají od poloviny loňského roku v reakci na hospodářské oživení a masivní podporu globální ekonomiky ze strany vlád. >>

Cena povolenky ohrožuje konkurenceschopnost českého průmyslu

Cena povolenky ohrožuje konkurenceschopnost českého průmyslu

Raketový růst ceny povolenky z 10 na 40 eur za tunu CO2 v posledních dvou letech představuje pro ocelářství velký problém, protože bezplatná alokace již dnes nepokrývá skutečné emise hutí, a firmy tudíž musí povolenky nakupovat. Situace se bude postupně zhoršovat s tím, že kritická bude druhá polovina 4. fáze EU ETS po roce 2025. Zásadnější propad ceny povolenky nečekáme, protože tomu nenasvědčují tržní fundamenty ani politická očekávání. Naopak, nadcházející revize EU ETS nejspíše přinese zpřísnění celého systému tak, aby lépe odrážel nové, silnější klimatické ambice EU. >>

Bez rovných podmínek na globálním trhu nemůže EU dekarbonizovat

Bez rovných podmínek na globálním trhu nemůže EU dekarbonizovat

Rozhovor s Danielem Urbanem, předsedou představenstva Ocelářské unie na téma dekarbonizace. >>