Dovoz oceli do ČR a Evropy na historickém maximu

13. 6. 2018 | Tisková zpráva

Praha, 12. června 2018 – Výroba a vývoz oceli z ČR v 1. čtvrtletí letošního roku zůstávají přibližně stejné jako v uplynulých letech, ale nůžky mezi vývozem a dovozem se i nadále rozevírají. V ČR se do dubna 2018 vyrobilo 1,7 mil. tun surové oceli, ale zatímco vývoz v 1Q 2018 činil 1,31 mil. tun, dovoz dosáhl 2 mil. tun oceli, nejvíce v historii. Také dovozy ze třetích zemí do EU byly nejvyšší v historii, když dosáhly téměř 40 mil. tun. To z EU činí největšího dovozce oceli na světě. Evropské ocelářství se zotavuje z poklesu výroby v letech 2015-2016 a ceny oceli mírně vzrostly. Výroba oceli v Evropě přímo a zprostředkovaně zaměstnává celkem 2,5 milionům lidí.

 Ocelářská unie a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR dnes uspořádaly každoroční setkání zástupců ocelářského průmyslu, státní správy a novinářů, zaměřené na aktuální témata od výroby a obchodu, přes americká cla, až po nové technologie a spolupráci průmyslu a univerzit.

Přínos ocelářství pro evropskou ekonomiku

Ocelářství je jedním z pilířů evropského průmyslu. Zaměstnává totiž přes tři sta tisíc lidí přímo a více než dva miliony nepřímo. Je to odvětví s celoevropsky nadprůměrnou přidanou hodnotou na zaměstnance (64 520 euro)[1]. V České republice pak dává ocelářství přímo a nepřímo práci téměř jednomu stu tisíc lidí a vytváří přidanou hodnotu ve výši téměř 70 mld. Kč ročně.

„Ocelářský průmysl znamená v EU 2,5 milionu přímých a nepřímých pracovních míst“, zdůraznil Jan Czudek, prezident Ocelářské unie. „Hutnictví je někdy bohužel vnímáno jako neekologický a zastaralý obor, ale není to pravda. Evropské hutě jsou nejmodernější na světě, vypouštějí nejméně emisí, a vyrábějí produkty, které se jinde nedělají. Rozhodně to není žádný dinosaurus na vyhynutí“, dodal Czudek.

Ekologie a inovace

Právě investice do ekologie a propojení vědy a výzkumu s průmyslem bylo leitmotivem letošního setkání. Wim Van der Stricht z belgického závodu skupiny ArcelorMittal v Gentu hovořil o využití hutních odpadních plynů k výrobě ethanolu, jako o cestě ke snižování emisí CO2. Miroslaw Motyka, předseda rady polské ocelářské asociace informoval o ekologizaci výroby oceli v Polsku a o zamýšlených investicích. Jana Dobrovská, děkanka Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava, představila inovační projekty realizované společně s průmyslem, např. vývoj mikrolegovaných materiálů ve spolupráci s Třineckými železárnami. „Naše fakulta tradičně spolupracuje s moravskoslezskými oceláři, protože společně je výzkum efektivnější. Jako hrozbu do budoucna bohužel vidím klesající zájem mladých lidí o technické obory“, shrnula profesorka Dobrovská.

Volný obchod a americká cla

Právě ve chvíli, kdy se českým ocelářům začíná dařit a evropská ekonomika roste, se bohužel musí vypořádat s protekcionismem a útoky na volný obchod. Americká cla uvalená na ocel z EU a dalších zemí počátkem června znamenají špatnou zprávu v podobě omezení přímého vývozu do USA a také hrozbu v podobě přesměrování milionů tun oceli ze třetích zemí na otevřený evropský trh.

„Očekáváme, že kromě zavedení cel na vybrané produkty z USA Evropská komise v červenci přijme prozatímní opatření, která by po dobu 200 dnů měla částečně omezit objem dovozů oceli do EU. Během této doby bude v případě potřeby rozhodnuto o dlouhodobější ochraně evropského trhu před možným skokovým nárůstem dovozu ze třetích zemí“, řekl Daniel Urban, statutární ředitel Ocelářské unie.

[1] „The Impact of the European Steel Industry on the EU Economy“, Oxford Economics, 2018

Kontakt:
Daniel Urban Roman Binder
Statutární ředitel Ocelářské unie AMI Communications
daniel.urban@ocelarskaunie.cz  roman.binder@amic.cz
720 747 543 724 012 641

Ocelářská unie:

Ocelářská unie sdružuje všechny významné ocelářské firmy z Česka a Slovenska. Klíčovými českými členy jsou Třinecké železárny, ArcelorMittal Ostrava a Vítkovice Steel. Firmy sdružené v Ocelářské unii zastupují 30 tisíc zaměstnanců.

Nejčerstvější aktuality:

Život je mnohem složitější, než se zdá z Evropského parlamentu

Život je mnohem složitější, než se zdá z Evropského parlamentu

Rozhovor Martiny Tůmové z časopisu Konstrukce s Danielem Urbanem, předsedou představenstva Ocelářské unie o tom, jak si vede ocelářství v přetěžkých dobách, kdy zatíženo dekarbonizací a mnohdy nereálnámi zelenými požadavky Evropy, hraje o přežití. >>

Evropská hra o průmysl

Evropská hra o průmysl

EU nevyslyšela dlouhodobá varování průmyslu, takže výsledek prosincových trialogů mezi Komisí, Evropským parlamentem a členskými státy k revizi systému emisního obchodování (EU ETS) a zavedení mechanismu uhlíkového poplatku na hranicích EU (CBAM) neřeší vážné riziko dalšího oslabování konkurenceschopnosti evropských firem a neplnění dekarbonizačních cílů. >>

Globální produkce oceli loni výrazně klesla

Globální produkce oceli loni výrazně klesla

Podle posledních dat Worldsteel Association dosáhla světová produkce surové oceli za celý loňských rok 1 879 mil. tun a meziročně se tak propadla o 4,2 %. >>